Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ware fabrička roba
ware posudje
ware posuđe
ware roba
aware koji zna
aware na oprezi
aware svestran
awareness svjesnost
awareness značaj
beware biti na oprezu
beware izbjegavati
beware paziti se
beware čuvati
earthenware zemljano posudj
earthenware zemljano posuđe
hardware gvožđarija
hardware hardver
hardware store gvožđarska radnja
silverware srebrn.izredjev
silverware srebrna izrađevina
software opremljenost program
software programi
software programska oprema
software softver
software šematska rješenja
unaware neobavešten
unaware neobaviješten
unaware nesvjestan
unawares nehotice
unawares nenadano
unawares nenamerno
unawares nenamjerno
unawares neočekivano
unawares pomutnjom
warehouse ležarina
warehouse magacin
warehouse staviti u magacin
warehouse stovarište
warehouse uskladištiti
warehousing stavljanje u magacin
warehousing uskladištenje
wares roba za prodaju


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| are | aware | bare | care | dare | fare | hare | jare | mare | pare | rare | tare | wade | wage | wake | wane | war | ward | wares | warm | warn | warp | wart | wary | wave | were | wire | wore |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba