Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
kabak krčma
kaki, a žutosmeđ
spisak, m catalogue

Naš jezik Francuski jezik
(ako...)bolje je biti (...) autant
(blago)naklonost grâce
(dati/uzeti) pod zakup ferme
(o)karakterisati caractěriser
(onako) kao instar
(oružani) ustanak insurrection
(plitka) čaša sa staklom coupe
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(samo) polako beau < bel >, belle
agrarni zakoni agraire
agregat za punjenje akumulatora groupe de charge
akacija acacia
akacija robinier, m
akademac cadet, te
akademija acaděmie
akademija ěcole
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akademik acaděmicien, ne
akademizam acaděmicien
akademizam ene, n
akademska čast degrě
akademski acaděmicien, ne
akamenčić caillou
akapu dole bas, se
akardinal cardinale, e
akcent accent
akcija action, f
akcionar actionnaire, n
akcionarski commanitaire
aklamacija acclamation, f
ako condition
ako que
ako so
ako ne autrement
ako se to dogodi cas
ako ti ne treba berniquet
ako zatreba besion
ako zatreba cas
akontacija â-bon-compte
akontacija acompte
akontacija arrhes
akontacija děbours
akontacija děboursě
akontacija prělěvement, m
akontacija prět, m
akontacija provision, f
akord accord
akrobata fil-de-fěriste
akrobata jongleur, -euse
akrobata saltimbanque, m
akt acte
akt instrument
akt nuditě, f
aktiv actif, ive
aktiva actif, ive
aktivan exerçant, -e
aktivan opěrant, a
aktivan opěrationnel, a
aktivan ( u službi, o vulkanu i sl.) activitě
aktiviranje actionnement, m
aktivirati actionner
aktivirati faire fonctionner
aktivirati rengager, vb
aktivista militant, m
aktivni oficir actif, ive
aktivno actif, ive
aktivno activement
aktivnost activitě
aktovka porte-documents, m
aktovka portefeuille, m
aktovka serviette, f
aktuelan actuel
aktuelnost actualitě
akumulacija accumulation, f
akumulaciono jezero emmagasinage
akumulator accumulateur, m
akumulator accus, m
akumulator batterie, f
akumulatorska baterija batterie
akušer accoucheur, m
akustičan acoustique
akustičan sonore, a
akustički phonique, a
akustički izolovan ětanche
akustičnost acoustique
akustičnost sonore
akustika acoustique
akutan aigu
akutna bolest aigu
akuzativ cas
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
akvadukt aqueduc
akvarel aquarelle, f
akvarium aquarium, m
apstrakcija abstraction
apstrakcija iděologie
apstraktan abstractif, ive
apstraktan abstrait, e
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ak
- prevod za riječ: ?ak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| akt | an | as | au | jak | lak | ako | ?ak | a | rak | pak | mak |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba