Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
lak commode
lak coulant, e
lak děgagě, e
lak facile
lak laque, f
lak lěger,-ěre, a
lak lent, a
lak leste, a
lak maniable, a
lak simple, a
lak souple, a
lak traitable, a
lak vernis, m
lak volant, a
(samo) polako beau < bel >, belle
azbestno vlakno fibre
bez dlaka glabre
bez dlake nu, a
bez dlake pelě, a
biti lakovijeran bon, ne
boja dlake poil, m
cepidlaka magister, fem
cepidlaka minutieux,-euse, m
cepidlaka pointilleux, a
cepidlaka tatillon, m
cjepidlaka grimaud, -e
čupati dlake ěpiler
đavolak fadet, -te
dlaka bourre
dlaka chevelure
dlaka cheveu
dlaka douille
dlaka filasse
dlaka ploc, m
dlaka poil, m
dlaka (kod konja) crin
dlakav barbu, e
dlakav bourru, e
dlakav lanugineux,-euse, a
dlakav pelu, f
dlakav pileux, a
dlakav poilu, a
dlakav velu, a
govoriti lako abondance
gust oblak nuěe, f
imati laku, veštu ruku avoir la main- ěre
jednobojne dlake zain, a
kamilja dlaka chameau
koji menja perje,dlaku,glas muě, a
kuvati se polako mitonner
lak konjanik chevau-lěger(s)
lak za kovanje doux
lak za manevrisanje manoeuvrable, a
laka cipela escarpin
laka konjanica chevau-lěger(s)
laka strana facile
laka žena horizontal, -e
laka ženska colombe
laka ženska grue
lakarsko zvanje mědecine, f
lakat coude
lakej chasseur, euse
lakej laquais, m
laki věniel, a
lakirana koža vernis, m
lakiranje laquage, m
lakirati vernir, vb
lako á la- ěre
lako aisěment
lako commoděment
lako couramment
lako facile
lako facilement
lako flou, -e
lako frais
lako go
lako lěgěrement, adv
lako lestement, adv
lako mollement, adv
lako souplement, adv
lako volontiers, adv
lako isparljiv mobile, a
lako je reći dire
lako kvarljiv rancescible, a
lako prepoznatljiv aisěment
lako prepoznatljivo aisěment identifiable
lako savladati bouchěe
lako znojenje moiteur, f
lakoća agilitě
lakoća aisance
lakoća děgagement
lakoća facile
lakoća facilitě
lakoća upravljanja mobilitě, f
lakom âpre
lakom avare
lakom cupide
lakom friand, -e
lakom (na nešto) fěru, -e
lakom čovijeku brifaud
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lak
- prevod za riječ: lak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| lako | luk | la | jak | ?ak | mlak | lik | lan | rak | la | lac | lad | lai | laik | pak | lek | lav | mak | laki |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba