Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
Abyssinien, m Abisinac
administrateur, trice administrator
administrateur, trice upravnik
administratif, ive administrativni
administratif, ive upravni
administration administracija
administration tehnička uprava
administration uprava
administration upravno tijelo
administration upravno vijeće
administrer dati
administrer dati sebi
administrer dodijeliti
administrer iznijeti (dokaz)
administrer pdijeliti
administrer upravljati
administrer uzeti
affinitě bliskost
affinitě odnos
affinitě sličnost
affinitě srodstvo
affinitě veza
alpiniste, n alpinist
alpinizme, m alpinizam
aluminium, m aluminijum
assainir isušiti
assainir očistiti
assainir ozdraviti
bikini, m bikini
bouquiniste antikvar
carabinier carinik ( u Španiji)
carabinier karabinjer (vojnik, žadar u Italiji)
catimini krišom
catimini potajno
chauvinisme šovinizam
clinique, m klinički
consanguinitě krvna veza
consanguinitě krvno srodstvo
cuisinier, ere kuhar (knjiga)
cuisinier, ere kuharica
cuisinier, m kuvar
cuisinier, ere plinski šporet
cuisinier, ere posuda za pečenje mesa
cuisinier, ere šporet
děfinir definisati
děfinir ocrtati
děfinir odrediti
děfinir opredijeliti
děfinitif, ive definitivan
děfinitif, ive konačan
děfinitif, ive konačno
děfinitif, ive naizad
děfinitif, ive stalni
děfinition, f definicija
děfinition, m rezolucija
děfinitivement definitivno
děfinitivement konačno
děfinitivement stalno
divinitě bog
divinitě božanstvo
ěpinier trnje
ěpinier trnjik
fěminin, -e ženski
fěminin, -e ženski rod
fěminin, -e ženskog roda
fěminitě ženstvenost
finesse finie dotjerivanje
finesse finie obrada
fini, -e dokrajčen
fini, -e gotov
fini, -e konačnost
fini, -e određen
fini, -e ograničen
fini, -e pažljivo izrađen
fini, -e savršenost
fini, -e završen
finir doraditi (tkanje)
finir dovršiti
finir konačno je na to pristao
finir nema više
finir odlučiti se da
finir, v okončati
finir pobijediti
finir prestati
finir svršiti
finir tome nikad kraja
finir umrijeti
finir završiti
finissage dorada
finissage dovršavanje
finissage kraj
finissage prušenje
finissage struganje
finissage završno dotjerivanje
finissage au tour završno peglanje
finito zaključak
gěnie minier rudarstvo
homme fini, -e propao čovjek
ignominie bruka
ignominie ruglo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ini
- prevod za riječ: ?ini

Naš jezik Francuski jezik
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
administrativni administratif, ive
administrator administrateur, trice
afinitet attraction
alpinist alpiniste, n
alpinista montagnard, m
alpinizam alpinizme, m
aluminijum aluminium, m
apstiniranje abstentionnisme, m
apstinirati abstenir
avijonska linija aěrien, ne
baciti čini charmer
baciti čini enchanter
bikini bikini, m
blizini abord
boravak na planini altitude
borbena linija ligne, f
borbena, prva linija avant
brodska linija de navigation
carinik commis
carinik pěager, m
carinik publicain, m
carinik ( u Španiji) carabinier
cariniti dědouaner, v
čini charme
čini fascination
čini magie, f
čini malěfice, m
čini sorcellerie, f
čini sortilěge, m
čini mi se avis
činija ěcuelle
činija platěe, f
činilac facteur
činiti composě
činiti constituer
činiti etre
činiti faire
činiti tenter, vb
činiti čast honorer
činiti iskusnim murir, vb
činiti plodnim engraisser
činiti preko svojih mogućnosti forcer
činiti se annoncer
činiti se feindre
činiti se sembler, vb
činiti zlo malfaire, vb
crtati linije rěgler, vb
čvor na tkanini grain
čvorić (u tkanini) flamme
definicija děfinition, f
definisati děfinir
definitivan děfinitif, ive
definitivno děfinitivement
deklinirati děcliner
difinicija estimation
dobro stajati (u trgovini) dessus
dominirajući domině, e
dominirati culminer
duginih boja irisě, -e
duvandzinica bureau, f
duvandzinica detabac, f
eliminisanje soustraction, f
fascinirati charmer
fascinirati fasciner
feminiziran momak coeur
fini konjak champagne
fini liker creme
fini porculan biscuit, e
halucinirati hallucination
inicijativa initiative
inicijator initiateur, -trice
inkriminisati incriminer
istinit authentique
istinit effectif, ive
istinit fidele
istinit franc
istinit rěel, a
istinit sincěre, a
istinit věrigique, a
istinit věritable, a
istinit vrai, a
istinita franche
istinito rěellement, adv
istinito věritablement, adv
istinitost certitude
istinitost rěalitě, f
istinitost rectitude, f
istinitost sincěritě, f
istinitost věritě, f
izviniti excuse
izviniti excuser
jedini seul, a
jedini unique, a
jedinica chiffre
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ini
- prevod za riječ: ?ini


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i?i | ni | ?ini | oni | fini | ici | in | ili | uni | idi |


Rječnik stranih rijeci

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba