Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
in "latinski prefiks sa značenjem ""ne"""
á cinq pointes, f petokraka
á deux mains, adv oberučke
á incandescence sijalica
á la fin nakraj
abdominal, e trbušni
abominablement grozno
abominablement odvratno
abominablement ružno
abomination gnuša ih se
abomination strahota
abomination užas
abominer gade mi se
abominer gnušati se
abominer mrzjeti
abstinence, f apstinencija
abstinence dijeta
abstinence post
abstinence postiti
abstinence postni dan
abstinence uzdržavanje (od jela, pića i sl.)
abstinent apstinent
Abyssinien, m Abisinac
acaděmie des inscriptions et belles lettres akademija za arheologiju i filologiju
accointance odnos
accointance poznanstvo
accointance prijateljstvo
accointance veza
accointer sprijateljiti se
accointer stupiti u prisne veze
acheminement dostava
acheminement dovod
acheminement dovoženje
acheminement napredovanje
acheminement odvod
acheminement pokazivanje smijera
acheminement prevoz
acheminement put
acheminement putovanje
acheminement slanje
acheminer dovoditi
acheminer klasirati
acheminer otpremiti
acheminer prenositi (struju potrošaču)
acheminer svrstavati
acheminer uputiti
acheminer uputiti se
acoquinant, e privlačan
acoquiner kvariti
acoquiner odati se (strastveno)
acoquiner privlačiti
acoquiner stravstveno vezati
acoquiner zavesti
acumině, e šiljast
adjoindre dodati
adjoindre pridružiti
adjoindre uzeti (za) pomoćnika
adjoint, e pomoćni
adjoint, e pomoćni profesor
adjoint, e pomoćnik
adjoint, e pridodati
adjoint, e zamjenik
administrateur, trice administrator
administrateur, trice upravnik
administratif, ive administrativni
administratif, ive upravni
administration administracija
administration tehnička uprava
administration uprava
administration upravno tijelo
administration upravno vijeće
administrer dati
administrer dati sebi
administrer dodijeliti
administrer iznijeti (dokaz)
administrer pdijeliti
administrer upravljati
administrer uzeti
adultěrin, a brakoloman
affiner, v utanačiti
affinitě bliskost
affinitě odnos
affinitě sličnost
affinitě srodstvo
affinitě veza
afin veznik
afin de (pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao
afin de a to zbog toga, a to zato (da)
afin que (s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi
africain, e afrički
Africain, e Afrikanac
agglutiner sljepiti
agglutiner srasti
agglutiner zcijeliti
aine prepone
aine slabine
aîně, e brat
aîně, e prvenac
aîně, e stariji
aîně, e stariji sin
ainsi da tako kažem
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: in
- prevod za riječ: in

Naš jezik Francuski jezik
"""in flagranti""" flagrant, -e
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"svvježina fleur
(fino) namjestiti ajuster
(metalna) piljevina farine
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(za)brinuti se inquiěter
Abisinac Abyssinien, m
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
administrativni administratif, ive
administrator administrateur, trice
aeroinamika aěrodynamique, m
afinitet attraction
akardinal cardinale, e
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
alatna mašina machine-outil, f
alpinist alpiniste, n
alpinista montagnard, m
alpinizam alpinizme, m
aluminijum aluminium, m
angina angine
angina esquinancie
apstinencija abstinence, f
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
apstinent abstinent
apstiniranje abstentionnisme, m
apstinirati abstenir
avetinjski spectrial
avijonska linija aěrien, ne
avitaminoza carence
babine couche
baciti čini charmer
baciti čini enchanter
bakalin ěpicier
baldahin dais
balerina ballerine, f
balerina danseuse, f
balerina de ballet
bankina banquette
bankina chicane
bankina racinal, m
baruština marais, m
baruština palus, m
baština hěritage
batina danse
batina trique, f
batinanje bastonnade
batinati bâtonner
batinati fustiger
batine bal
batine bastonnade
batine fouet
batine jus
batine volěe, f
belančevina albumine
belina marge, f
belina nitescence, f
benzin benzine, f
benzin carburant, m
benzin essence, f
benzinska pumpa avitailleur
berberin barbier
bestežinsko stanje gravitě zěro
bestežinsko stanje imponděrabilitě
bez domovine apatride
bez finoće commun, e
bezgotovinskim cheque
beztežinsko stanje absence
biće vrlo lijepo vrijeme (za ovo doba godine) doux
bijelančevine albumine
bijelina između riječi espace
bijelo vino ili svijetlo pivo blond, e
bikini bikini, m
bina scěne, f
binarni binaire
binarni sistem binaire
binzin essence
biračka skupština comice
bistrina clartě
bistrina limpiditě, f
bistrina nettetě, f
biti osoin cran
biti u godinama âge
bjelina između slova approche
blindiranje blindage
blindirati ěcran
blizina approche
blizina entourage
blizina proximitě, f
blizina voisinage, m
blizini abord
bljuvotina vomissement, m
bočna površina côtě
boginja couturě, e
boginja děesse
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: in
- prevod za riječ: in


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?in | an | i | fin | iz | en | ih | sin | il | on | lin | un | vin |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba