Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
ail beli luk
á deux ailes, a dvokrilan
ail, aulx, ails bjeli luk
aile avijacija
aile blatobran
aile bočno okno (rudnika)
aile bok
aile krilo
aile krilo zgrade
aile lopatica (turbine)
aile odvod rova
aile okrilje
aile postati samostalan
aile potkopati koga
ailě, e krilat
ailě, e sa krilima
aileron daščica
aileron krilce
aileron vrh krila
ailleurs (proističe) sa drugog mjesta
ailleurs, adv drugde
ailleurs drugdije
ailleurs drugim putem
ailleurs inače
ailleurs na drugome mjestu
ailleurs nigdje (drugdije)
ailleurs osim toga
ailleurs uostalom
ailleurs zbog drugih razloga
anomaile anomalija
anomaile nakaza
anomaile nepravilnost
anomaile odstupanje
assaillir gnjaviti
assaillir jurišati
assaillir napasti
assaillir uhvatiti
attirail oprema
attirail pribor
attirail sprave
avitailleur benzinska pumpa
avitailleur snabdijevač
bail najam
bail oporaviti se
bail sektor
bail zakup
bail zakupni ugovor
bail zona
baile dvorište
baile kada
baile predgrađe
bâillement divergencija
bâillement pospanost
bâillement pukotina
bâillement razlaz
bâillement zijevanje
bailler dati
bailler dati u zakup
bailler podvaliti
bailler predati
bailleur finansijer
bailleur najamnik
bailleur stanodavac
bailliage sud
bâillon brnjica
bâillon krpa
bâillon staviti brnjicu
bâillon začepiti usta
bataille bitka
bataille boj
bataille bojni konj
bataille bojni red
bataille borba
bataille iznositi
bataille on se bori za mnogo toga
bataille svađa
bataille u bojnom redu
bataille uvlačiti
bataille započeti bitku
batailler ratovati
batailler svađati se
batailler tući se
bětail blago
bětail krupna (sitna) stoka
bětail marva
bětail stoka
bětail zvjeri
blanchaille bijela riba (kao kečiga i sl.)
blanchaille ribica za mamac
boustifaille gozba
boustifaille hrana
boustifaille jelo
boustifaille ždranje
braille Brajovo pismo
braillement deranje
braillement galama
braillement vika
brailler, v dernjati se
brailler drati se
brailler galamiti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ail?
- prevod za riječ: ail?

Naš jezik Francuski jezik
nailaziti na povoljan prijem audience
prevraili smo se u računu děchet


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aie | aile | ail? | air | ais | azil | bail | cil | fil | il | mail | mil | rail | vil |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba