Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
art domaćinstvo
art majstorstvo
art stručnjak
art umijeće
art umjetnost
art vještina
antipartcule antičestice
apartě govor za sebe
apartě nasamo
apartě po strani
apartě razgovor po strani
apartě šuškanje
apartě za sebe
appartement apartman (veći) stan
appartement odaje
appartenance nadležnost
appartenance, f prinadležnost
appartenance pripadajuća zgrada
appartenance pripadnost
appartenance zemlja
appartenir biti svoj
appartenir biti svojstven
appartenir gospodar
appartenir on ima pravo (dužnosti)
appartenir pripadati
appartenir slobodan
artěre arterija
artěre glavna ulica
artěre glavna veza
artěre saobraćajnica
artěre žila kucavica
artěriel, le arterijski
article član
article članak
article glava
article hvaliti robu
article na samrti
article predmet
article pribor za domaćinstvo
article proizvod
article roba
article tačka
article toaletni pribor
articulaire zglobni
articulation karika
articulation koljeno
articulation prsten
articulation spoj
articulation zglob
articuler artikulisati
articuler biti usmjeren
articuler, v izgovarati
articuler obrazložiti
articuler spajati (zglobove)
articuler usmjeriti
articuler usredsrediti
articuler vezati(zglobove)
artifice bengalska vatra
artifice bujica (riječi)
artifice jednostavnost
artifice lukavstvo
artifice mudrolija
artifice neposrednost
artifice prevara
artifice umijeće
artifice umješnost
artifice vatromet
artifice vještina
artificiel, le neprirodan
artificiel, a veštački
artificiel, le vještački
artificiellement vještački
artificieusement lukavo
artificieusement mudrijaški
artificieusement mudro
artificieusement spretno
artillerie artiljerija
artilleur, m tobdžija
artisan kovač
artisan kovač svoje sreće
artisan privrednik
artisan tvorac
artisan zanatlija
artisque artistički
artisque umjetnički
artiste, m umetnik
cartable blok
cartable mapa
cartable omot
cartable školska torba
cartable torba
carte igrati karte
carte izbor po jelovniku
carte jelovnik
carte karta
carte karta za igranje
carte kartica
carte karton (tanki)
carte legitimacija
carte mapa
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: art
- prevod za riječ: art

Naš jezik Francuski jezik
(hotelski) karton fiche
(partijska) ćelija cellule
apartman accessoire
apartman (veći) stan appartement
arterija artěre
arterijski artěriel, le
artikulisati articuler
artiljerija artillerie
artiljerija batterie
artistički artisque
čarter charter
član (partije) adhěrent, e
dama (u kartama) dame
dama (u kartama) femme
hartija papier, m
hartija papirer carbone, f
igrati karte carte
karo (karta) carreau
karta billet
karta carte
karta coupon
karta mappe, f
karta za igranje carte
kartati se jouer
karteč mitraille, f
kartel cartel
karter boîtier
kartica carte
kartica fiche
kartica follicule
kartograf cartographe, m
karton carton
karton feuillet
karton fiche
karton (tanki) carte
karton za otisak flan
kartonski papir carton
kartoteka cataloguer
kartoteka fichier
kontrolni karton contrôle
kvart quartier, m
kvartal trimestre, m
lična karta carte d' identitě
ljubitelj kartanja joueur, -euse
mart mars, m
mješati ( karte ) battre
mješati karte brouiller
otkriti karte couleur
označiti karte (zbog varanja) biseauter
parter parterre, m
participirati participer, vb
partija ěquipe
partija livraison, f
partija parti, m
partija sěrie, f
partitivan partitif, a
partizan guěrillero
partizan partisan, m
partizanski partisan, a
partizansko ratovanje dětail
partner rez-de-chaussěe, m
pokazati karte jeu
pokazati kartu abattre
povratna karta billet
pregrambeni artikli denrěe
pretplatna karta abonnement
putna (vozna) karta billet
saobraćajna karta routier, a
škart děfaut
škart rebut, m
škartiran rěformě, a
špartati ligner, vb
start děmarrage
start lancement
starter děmarreur
starter dispositif
startna crta scratch, m
startna linija de děpart
sudska kartoteka casier
tajni partner commanditaire
tartuf truffe, f
topografska karta (plan) figuratif, -ive
tvrdi karton papier-pierre, m
vartostalan ininflammable
vozna karta ticket, m
vraćeni artikl laissě, m
željeznička karta billet


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| akt | krt | arc | are | rt | vrt | mart | part |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba