Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
abord biti pristupačan
abord blizini
abord dolazak
abord najprije
abord odmah
abord pred
abord prije svega
abord prilaz
abord pristajanje
abord pristanište
abord pristup
abord prvo
abord ulaz
abordable povoljan
abordable prihvatljiv
abordable prihvatljiva cijena
abordable pristupačan
aborder iskrcati se
aborder napasti
aborder osloviti
aborder otkriti nalazište rude
aborder približiti se
aborder, v prići
aborder pristati uz obalu
aborder pristupiti
aborder pristupiti jedan drugome
aborder raspravljati o nekom pitanju
aborder razmatrati
aborder sudariti se
aborder sukobiti se
aborigene domaći
aborigene domorodački
aborigene starosjedioci
aborigene straosjedilački
aborner omeđivati
aborner razgraničiti
abortif, ive nezreo
abortif, ive pobačajni
abortif, ive pobačajno sredstvo
arborě, e zasađen drvećem
arborer istaknuti
arborer isticati
arborer javno ispovijedati
arborer javno nositi
arborer pokazivati
arborer razviti(zastavu)
arborer zasaditi drveće (m)
arboriculteur voćar
bâbord lijevi bok
bâbord lijevim bokom
bâbord lijva strana
bora bura
bord čas lijevo čas desno
bord ivica
bord jedan pored drugog
bord, m kej
bord na brodu
bord obala
bord outovati brodom
bord paluba
bord rub
bordě gajtan
bordě omotač
bordě oplata
bordě zaštitni sloj
bordel javna kuća
bordel praviti gužvu
bordel praviti nepriliku
border ići uz
border oivičiti
border opšiti
border ploviti uz
border protezati se
border zarubiti
bordereau izvod
bordereau lista
bordereau popis
bordereau račun
bordereau registar
bordereau uputnica
bordier, ere garanični
bordier, ere ivični
bordier, ere nagnuti brod
bore bor
borěal, e sjeverni
borěe bura
borěe sjevernjak
borgne ćorav
borgne ćoravac
borgne jednook
borgne jednooki
borgne kukavan
borgne nevjerovatna priča
borgne prljava krčma
borgne taman
borin, e rudar
borinage proizvodnja uglja
borinage rudari
borne bezgraničen
borne granica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bor
- prevod za riječ: bor

Naš jezik Francuski jezik
bor arbre
bor bore
bor geněvrier
abortus avortement
abortus curetage
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
bez naročite borbe controverse
biti veoma zaboravan cervelle
bora fosse
bora fronce
bora godage
bora godet
bora grimace
bora pinçure, f
bora pli, m
bora repli, m
bora ride, f
borac baroudeur
borac combattant, e
borac lutteur,-euse, m
borac militant, m
borac pugnace, m
boranija goulu, -e
borant opěrateur, m
borati se gripper
boravak demeure
boravak sějour, m
boravak na planini altitude
boravak u banji saison, f
boravište domicile
boravište logis, m
boravište rěsidence, f
boravište sějour, m
boraviti circuler
boraviti demeurer
boraviti gîter
boraviti loger, vb
boraviti rěsider, vb
boraviti sějourner, vb
boraviti transiter, vb
borba assaut
borba bataille
borba choc
borba combat
borba escrime
borba joute
borba lice, f
borba lutte, f
borba querelle, f
borba rencontre, f
borba na život i smrt combat
borba prsa u prsa corps-a-corps
borba prsa u prsa mělěe, f
borba rječima combat
borben combatif, ive
borben militant, a
borbena linija ligne, f
borbena prošlost combattant, e
borbena, prva linija avant
borbene mogućnosti dispositif
borbene vježbe entraînement
bore ěperon
bore plissement, m
bore poche, f
borik piněde, f
borilački gymnique
borilište arěne
borilište camp
borilište clos, e
borilište lice, f
boriti se battre
boriti se breche
boriti se combattre
boriti se děbattre
boriti se disputer
boriti se escrimer
boriti se lutter, vb
boriti se militer, vb
boriti se oeuvrer, vb
boriti se rěagir, vb
boriti se sa combatif, ive
borna kola char
borova šuma piněde, f
borovnica airelle
borovnica genievre
borovnica myrtille, f
borovnica vaciet, m
crkveni odbor fabrique
crkveni sabor synode, m
čvrst (u borbi) invaincu, -e
dnevni boravak ration, f
dobar borac ěpěe
elaborat exposě, m
elaborat relation, m
grčevito se boriti agriffer
grupa boraca quadrille, f
imate izbor vous ětes
ispitivanje izbornih glasova pointage, m
izbor alternative
izbor assortiment
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: bor
- prevod za riječ: bor


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| boj | bol | bok | zbor | bon | bora | bord | bore | bos | bot | box | hor | cor | bog | tor | bob | for | or | obor | bod |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba