Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
bora bura
corroboratif, ive okrepljujući
corroboratif, ive za pojačanje
ělaboration izrada
ělaboration obrada
ělaboration pripremanje
ělaboration priređivanje
ělaboration razrada
laborantin asistent
laborantin laborant
laborantin pomoćnik

Naš jezik Francuski jezik
bora fosse
bora fronce
bora godage
bora godet
bora grimace
bora pinçure, f
bora pli, m
bora repli, m
bora ride, f
biti veoma zaboravan cervelle
borac baroudeur
borac combattant, e
borac lutteur,-euse, m
borac militant, m
borac pugnace, m
boranija goulu, -e
borant opěrateur, m
borati se gripper
boravak demeure
boravak sějour, m
boravak na planini altitude
boravak u banji saison, f
boravište domicile
boravište logis, m
boravište rěsidence, f
boravište sějour, m
boraviti circuler
boraviti demeurer
boraviti gîter
boraviti loger, vb
boraviti rěsider, vb
boraviti sějourner, vb
boraviti transiter, vb
dnevni boravak ration, f
dobar borac ěpěe
elaborat exposě, m
elaborat relation, m
grupa boraca quadrille, f
kratak boravak passade, f
laborant laborantin
laborant manipulateur, m
laborant opěrateur, m
laborant prěparateur, m
laboratorija officine, f
mijenjanje mijesta boravka děplacement
mijesto stalnog boravka domicile
naboran plissě, a
naboranost plissement, m
naborati crisper
naborati froncer
naborati rider, vb
nezaboravan inoubliable
privremeno boraviti camper
pun bora ridě, f
ratoboran guerrier, -ere
ratoboran martial, a
rezultati izbora scrutin, m
saborac coěquipier
sloboda izbora arbitre
stalan boravak permanence, f
zaborav oubli, m
zaboravan oubliable, a
zaboravan oublieux, a
zaboraviti děsapprendre
zaboraviti effacer
zaboraviti ěponge
zaboraviti omettre, vb
zaboraviti oublier, vb
zaboraviti se aller
zaboravljanje oubli, m
zabrana boravka abstention
zabrana boravka stranaca xěnělasie, f


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mora | bura | bor | borba | zora | bova | borac | bord | bore | boca | kora | boja | bara | gora | pora |


Njemačko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba