Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
a caramel, m karamel
á cinq pointes, f petokraka
á courte durěe, a kratkovečan
á deux coups, f dvocevka
á gauche, adv nalevo
á incandescence sijalica
á l´occasion, adv povodom
á plusieurs faces, a mnogostan
â-bon-compte akontacija
â-bon-compte biti naplaćen
â-bon-compte kapara
â-contre druge strane
â-contre na drugu stranu
a-côtě neposredna blizina
a-côtě sporedna stvar
a-côtě susjedna kuća
a-coup nagli pokret
a-coup naglo
a-coup neodlučno
a-coup pokret
a-coup zamah
abces čir
abces gnojenje
abdication abdikacija
abdication odricanje
abdication ostavka
aběcědaire bukvar
aběcědaire početnički
abjectement gnusno
abjectement nisko
abondance bilje
abondance bogatstvo
abondance govoriti bez pripreme
abondance govoriti lako
abondance izobilje
abondance puno povjerenja
abondance rječito
aboucher doći u dodir
aboucher dovesti na sastanak
aboucher porazgovarati
aboucher sastaviti
aboucher spoojiti
aboucher vezu
abricot kajsija
abscission izrezivanje
abscission odrezivanje
absence beztežinsko stanje
absence izostanak
absence nedostatak
absence odsutnost
abstinence, f apstinencija
abstinence dijeta
abstinence post
abstinence postiti
abstinence postni dan
abstinence uzdržavanje (od jela, pića i sl.)
abstractif, ive apstraktan
abstractif, ive pojmovan
abstraction apstrakcija
abstraction, f apstraktnost
abstraction mudrovanje
abstraction ne obazirati se
abstraction sanjarenje
abstraction zamišljenost
acabit osobina
acabit soj
acabit svih boja
acabit svojstvo
acacbler, v umarati
acacia akacija
acacia bagrem
acaděmicien, ne akademik
acaděmicien akademizam
acaděmicien, ne akademski
acaděmie akademija
acaděmie univerzitet
acaděmie univerzitetski centar
acaděmie visoka škola
acaděmie des inscriptions et belles lettres akademija za arheologiju i filologiju
acagnarder uljeniti
acajou mahagoni
acajou namještaj od mahagonija
acariâtre čangrizav
acariâtre prgav
acariâtre svadljiv
acariâtre zajedljiv
accablant, e dosadan
accablant, e mučan
accablant, e nesnosan
accablant, e optužujući
accablant, e težak
accablement iznemoglost
accablement umro
accabler obasuti
accabler podleći
accabler preopteretiti
accabler pretovariti
accalmie tišina
accalmie trenutni mir
accalmie zastoj
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ctier
- prevod za riječ: ctier

Naš jezik Francuski jezik
"(sa negacijom) malo guere
"brisač essuyeur
"često posećivati obsěder
"latinski prefiks sa značenjem ""ne""" in
"rascvjetan fleurissant
(bez negacije) mnogo guere
(bočni) podupirač chandelle
(bolesnički, jadan) krevet grabat
(čovjek) na mjestu falloir
(električni) prekidač interrupteur, -trice
(is)cijepati lacěrer
(iš)čupati extraire
(iz)bičevati fouetter
(junačka) djela fait
(lična zamjenica) on il
(lijepa (ružna)) lica facě, -e
(matematički) tačan exact, -e
(na)-dolazeći arrivant, e
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(novčana) kazna aumône
(obična) stonoga iule
(očijukati) s prozora fenetre
(od) ptica aviaire
(od) žitarica cěrěalier, ere
(partijska) ćelija cellule
(pileće) bijelo meso blanc
(plitka) čaša sa staklom coupe
(po) svjedočiti attester
(po) vući za sobom attirer
(pomoćni glagol) imati avoir
(pre)opterećen embesogně, e
(preći na) djelo fait
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(pred)osjećaj intuition
(prisilno) iskrcavanje forçage
(pro)krčiti sebi put frayer
(pro)tumačiti expliquer
(proističe) sa drugog mjesta ailleurs
(ručna) bomba grenade
(sa negacijom) ne mnogo (vrlo) guere
(šećerna) repa betterave
(stručno) usavršavanje insertion
(svečana) priredba festivitě
(svečano) obaviti obred cělěbrer
(trovanje) pečurkama fongique
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(u tehnici) potpora chaise
(u)pecati hameçonner
(udarac) bičem fouet
(upurno) naglašavati, isticati appuyer
(veliko) preticanje affluence
(z)gnječiti froisser
(zatvorenik) bjegunac ěvadě, -e
(zobene) pahuljice flocon
...znači s jedne strane...,a s druge(...) autant
29. februar (veljača) jour intercalaire
abdicirati abdiquer
abdikacija abdication
Abisinac Abyssinien, m
adaptacija adaptation, f
administracija administration
administracija gestion
administrativac rond- de- cuir, m
administrativac rond-de-cuir, m
afektacija maniěrě, a
afirmacija affirmation, m
afrički africain, e
Afrikanac Africain, e
agencija agence
agencija office, m
agencija service, m
agitacija campagne, f
akacija acacia
akacija robinier, m
akademac cadet, te
akademska čast degrě
akamenčić caillou
akcent accent
akcija action, f
akcionar actionnaire, n
akcionarski commanitaire
aklamacija acclamation, f
akontacija â-bon-compte
akontacija acompte
akontacija arrhes
akontacija děbours
akontacija děboursě
akontacija prělěvement, m
akontacija prět, m
akontacija provision, f
aktivni oficir actif, ive
akumulacija accumulation, f
akumulaciono jezero emmagasinage
akustičan acoustique
akustičan sonore, a
akustički phonique, a
akustički izolovan ětanche
akustičnost acoustique
akustičnost sonore
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ctier
- prevod za riječ: ctier


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| f | u | i | b | ci | o | m | a | s | y |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba