Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
dire govorništvo
dire i kad pomislim samo da
dire istinu govoreći
dire izjava
dire kad pomislim
dire kazati
dire lako je reći
dire mišljenje
dire mišljenju
dire po pričanju
dire reći
dire šta to treba da znači
dire takoreći
dire takozvani
dire to jest
dire to se razumije
dire to znači
dire tobožni
dire u neku ruku
dire uzgred budi rečeno
dire zamjeriti
adirer izgubiti
adirer zabaciti
bien-dire ispravnost u govoru
bien-dire lijep govor
cest-a-dire to jest
cest-a-dire to znači
contredire protiviti se
contredire protivriječit
dědire poreći
dědire povući obećanje
dire á qn son fait, v skresati
dire pire, adv najcrnje
direct, e direktan
direct, e direktan udarac
direct, e emisija uživo
direct, e neposredan
direct, e pravi obijekt
directement impliquě direktno umješan
directeur, trice direktor
directeur, trice glavni
directeur, trice načelnik
directeur, trice predsjednik
directeur, trice prvi
directeur, trice rukovodilac
directeur, trice upravnik
directeur-gěrant glavni i odgovorni urednik
direction direkcija
direction građevinska uprava
direction pravac
direction prostiranje
direction rukovodstvo
direction u pravcu prostiranja
direction u smijeru
direction uprava
direction upravljanje
direction upravni odbor
direction uređaj za upravljanje
directive direktiva
directive nalog
directive smijernica
directive usutstvo
indirect, -e indirektan
indirect, -e posredan
indirect, -e zaobilazan
interdire onemogućiti
interdire smesti
interdire suspendovati
interdire uskratiti
interdire uskratiti sebi
interdire zabraniti
interdire zabraniti vršenje službe
interdire zanijemiti
interdire zbuniti
je me suis laissě dire čuo sam
lampadire, m lampa
lampadire, m svećnjak
lampadire, m ulična svjetiljka
maudire, vb prokleti
maudire, vb proklinjati
mědire, vb ocrnjivati
mědire, vb ogovarati
mědire, vb olajavati
prědire, v proreći
prědire, vb proricati
prědire, vb unapred reći
redire, vb izbrljbati
redire, vb izneti
redire, vb odavati
redire, vb ponoviti
redire, vb ponovo reći
redire, vb pripovedati
redire, vb vratiti

Naš jezik Francuski jezik
direkcija direction
direktan direct, e
direktan immědiat, -e
direktan topique, a
direktan nasljednik hěritier ab intestat
direktan udarac direct, e
direktiva directive
direktno but
direktno obraćanje apostrophe
direktno ugrožen affecter
direktno umješan directement impliquě
direktor directeur, trice
direktor proviseur, m
direktor prodaje gestionnaire de commande
direktorijum catalogue, m
gađati direktno fouet
indirektan indirect, -e
porijeklo (direktno) filiation


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aire | cire | dirke | ire | ire | lire | mire | die | pire | rire | sire | tire |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba