Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
kao comme
kao en
kao façon
kao guise
kao kif-kif
kao que
(onako) kao instar
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
bijela riba (kao kečiga i sl.) blanchaille
biti gladan kao vuk dent
biti kao na žeravici charbon
biti kao na žeravici gril
biti promukao chat
biti zdrav kao dren charme
bled kao krpa blanc comme un
blijed kao krpa exsangue
čekaonica attente
cvijet (kao ukras) fleuron
dere se kao da ga deru aveugle
gluh kao top běcasse
hladan (tvrd) kao led carreau
hladan kao led glaçant, -e
ići kao muva bez glave moucher, vb
ići kao po jajima bouteille
imputirati kao zločin imputer a crime
istekao ěchu, e
istekao pěrimě, a
isto tako...kao i ... aussi
isto(tako)kao aussi
jasno kao dan bonjour
kao biser perlě, a
kao bubreg u loju coq
kao crv vermiculaire, a
kao da comme
kao da je sve dobro razumijo entendu, e
kao da ste učinili intention
kao doakaz convictionnel, le
kao i ěgal, e
kao isprekidane rečenice couper
kao iz groba outre-tombe, adv
kao konačno comble
kao mati maternellement, adv
kao mesec lunaire, a
kao mlijeko lactescent, -e
kao običan accoutumě, e
kao ovca moutonnement, adv
kao paučina arachněen, ne
kao po običaju habitude
kao pogrdu děrisoirement
kao pomoć auxiliairement
kao posljedica consěcutif, ive
kao potvrda appui
kao prokletnik âme
kao rogovi corně, e
kao sa sebi ravnim ěgal, e
kao saliven jet
kao saliven moulě, fig
kao školjka conque
kao stado ovaca moutonnement, adv
kao što ainsi
kao što se zna entendu, e
kao što treba pertinemment, adv
kao to ça
kao u bajci fabuleux, -euse
kao uvod entrěe
kao uvod u to guise
kao vrhunac comble
kao za inat exprěs, -esse
kao zadnje sredstvo děsespoir
koji se širi kao vazduh radiant, a
mek kao testo liant,-e, a
mršav kao čačkalica clou
na račun kao avans acompte
nabrekao gonflě, a
nabrekao rebondi, a
nasmješen kao obično habitude
natekao enflě, e
navoditi kao razlog prětexter, vb
nem kao riba carpe
nenavikao inadaptě, -e
obući se kao ficher
ošinuti kao grom foudroyer
ostati kao ukopan figer
otekao (obraz) fluxion
pakao enfer
pakao gěhenne
pleten kao uže corde, e
podmukao cauteleux, euse
podmukao chafouin, e
podmukao dedans
podmukao doucereux, euse
podmukao insidieux, -euse
podmukao perfide, a
podmukao rusě, a
podmukao sournois, a
podmukao čovek sourde
pravi se kao da ne vidi feindre
pravi se kao da ne zna il fait l' ignorant
preći preko nečega kao da ne postoji faire l' impasse
promukao cassě, e
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: kao
- prevod za riječ: kao


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| kako | kad | ka | kamo | zao | kap | ao | jao | ko | ?ao | kas |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba