Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
kabak krčma
kaki, a žutosmeđ
pravljenje odlivka" m
šapka, f kepi
šarka, f gond
spiskati, v dissiper
spletka, f intrigue
spletkar, m intrigant
stockage, m kapacitet
stockage, m memorija
stockage, m sakupljanje
stockage, m snabdevanje
stockage, m uskladištenje
vodka, f votka

Naš jezik Francuski jezik
ka côtě
"pravljenje odlivka moulage
(državna) biblioteka bibliotheque
(fudbalska) lopta ballon
(hotelski) karton fiche
(junačka) djela fait
(na)kljukati gorger
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
(novčana) kazna aumône
(o)karakterisati caractěriser
(očijukati) s prozora fenetre
(onako) kao instar
(partijska) ćelija cellule
(plitka) čaša sa staklom coupe
(po)prskati arroser
(pred infinitivom ako je isti subjekt) zanačenje kao afin de
(s konjuktivom) da, da bi, neka bi, kako bi afin que
(šumska) staza faux-fuyant
(trovanje) pečurkama fongique
abarikada od stabla abattis
abdikacija abdication
advokat attorney
advokat avocat
advokat avouě
advokat solicitor, m
advokati gens de loi
advokati gens de robe
advokatska komora barreau
advokatski d´avocat
advokatsti stalež robe, f
aeroinamika aěrodynamique, m
aeronautika aěronautique, m
Afrika Afrique, f
Afrikanac Africain, e
agrotehnika gěnie rural
akacija acacia
akacija robinier, m
akademac cadet, te
akademija acaděmie
akademija ěcole
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akademik acaděmicien, ne
akademizam acaděmicien
akademizam ene, n
akademska čast degrě
akademski acaděmicien, ne
akamenčić caillou
akapu dole bas, se
akardinal cardinale, e
aktivan ( u službi, o vulkanu i sl.) activitě
aktovka porte-documents, m
aktovka portefeuille, m
aktovka serviette, f
akumulatorska baterija batterie
akustika acoustique
alatka machine-outil, f
alatka outil, m
aljkav něgligent, e
aljkavac něgligent
aljkavica salope, f
aljkavost něgligence, f
alka anneau
alka bague
alka boucle
alka coulant, e
alka marteau, m
Amerika Aměrique, f
Amerikanac Aměricain
amerikanizacija aměricanisation, f
amerikanizirati aměricaniser
amplifikacija renforcement, m
anglikanac ěpiscopal, -e
anglikanska crkva ěpiscopal, -e
antika antique
antika antiquitě
aparat za snimanje zvuka capteur, euse
aplikacija application
aplikacija (na odjeći) garniture
apoteka droguerie
apoteka pharmacie, f
apotekar pharmacien
apotekarska labaratorija dispensaire
apsorpcija kiseonika oxygěnation, f
astronautika astronautique, f
astronomska sprava secteur, m
atletika gymnique
automatska kolica chariot
automatska vrata battant, e
automobilska guma bandage
avijonska linija aěrien, ne
avionska raketa fusěe de bord
avokado avocat
azbuka alphabet, n
Azurna obala, Francuska rivijera azur
bacač kamena bricole
bacakati se gigoter
bacanje kamena s ramena jet
bacanje oka lorgnade, f
baciti rukavicu jeter le gant
bajka bleu, e
bajka fable
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ka
- prevod za riječ: ka


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ta | pa | a | kad | kao | na | sa | za | da | ma | a | ja | kap | ha | la | ko | kas | va | ya |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba