Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
kad comme
kad lorsque
kad ou, adv
kad pusque
kad quand
kad que
kad so
(najveći) u (h)istroiji ikada histoire
abarikada od stabla abattis
akademac cadet, te
akademija acaděmie
akademija ěcole
akademija za arheologiju i filologiju acaděmie des inscriptions et belles lettres
akademik acaděmicien, ne
akademizam acaděmicien
akademizam ene, n
akademska čast degrě
akademski acaděmicien, ne
avokado avocat
barikada bariccade
barikada barrage
besmrtnik (akademik) immortel, -le
blokada couverture
blokada encerclement
i kad pomislim samo da dire
ikad jamais, adv
ikad parfois, adv
ikada jamais
kad bi samo došao encore
kad je tako cela
kad na vrbi rodi grožđe coquecigrue
kad označava sredstvo, ne prevodi se avec
kad pomislim dire
kad sam se približio approche
kad se zatvaraju vrata fermant, -e
kada bac
kada baignoire
kada baile
kada bain
kada baquet
kada cuve
kada godet
kadar apte
kadar arměe
kadar cadre
kadar capable
kadar personnel, m
kadar plan, m
kadar qualifiě, a
kadar suffisant, a
kadar susceptible, a
kadar da sve učini capable
kadet cadet, te
kadifa velours, m
kadionica cassolette, f
kadionica encensoir, m
kaditi fumiger
kađenje encensement
kadrirati cadrer
kadulja sauge, f
kaskada cascade
katkad ci
katkad fois
katkad parfois, adv
katkad quelquefois, adv
nakada devant
nekada anciennement
nekada autrefois
nekada ci-devent
nekada jadis
nekadašnji ancien, ne
nekadašnji antan
nikad jamais, adv
nikad kraja cesser
nikad nije krio da je cacher
nikada jamais
nikada jeudi
nikada (naročito s negacijom) jamais
nikada više jamais
okaditi enceser, v
okaditi enfumer, v
otkad de quand, adv
otkada depuis
ponekad ěchappě, e
ponekad quelquefois, adv
rukovodeći kadar cadre
sa akademskom titulom graduě, -e
samo kad bi i to bilo encore
tek kad se spoje obje stvari (...) jonction
tome nikad kraja finir
uši (kad se savija list u knjizi) corne
vazduhoplovna akademija ěcole
zabarikadirati barricaer, v


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pad | rad | kod | nad | kada | gad | tad | kao | ka | jad | Had | kap | ikad | lad | sad | kas |


Rječnik medicinskih pojmova

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba