Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
kod adresse
kod chez
kod chiffre
kod code
kod dans
kod devers
kod enseigne
kod lez
kod parmi
apstinencija (na izborima kod glasanja) abstention
dekoder traducteur, m
dekodirati transcoder, vb
dlaka (kod konja) crin
dođite kod mene chez
gaz (kod broda) immersion
gvozdena udlaga (kod fraktura) gouttiere
ima kredit kod accrěditer
kanal (kod automehaničara) fosse
klješta (kod raka) croc
kod čitanja á la
kod kuće chez
kod Rasina dans
kod toga aupres
kodeks code
kodiranje codage
kodirati coder
koljeno (kod spoja cijevi) jarret
komanda (kod kompjutera) instruction
konjska zadnjica kod (debelih žena) culotte
krokodilske suze pleurnichement, m
nagovoriti radnike da pređu kod drugog poslodavca embaucher
neškodljiv anodin, e
neškodljiv innocent, -e
neškodljiv inoffensif, -ive
neškodljivost innocence
oblakoder gratte-ciel
olakšice kod facilitě
osovinski razmak (kod vozila) empattement
ostajati kod insister
otpornost kod savijanja flexibilitě
pariti se (kod životinja) folie
pomagati kod porođaja dělivrer
praviti se velikodušan faire le gěněreux, -euse
prvi želudac kod preživara panse, f
rebra (meso, kod govečeta) côtě
rog za slušanje (kod gluvih) cornet
roščić kod jelena dague
škoditi nuire, vb
škoditi prějudicier, vb
škodljiv contraire
škodljiv dělětere
škodljiv dětěriorant, e
škodljiv malfaisant,-e, a
škodljiv malin, a
škodljiv nocif, a
škodljiv nuisible, a
škodljiv prějudiciable, a
škodljiv vireux, a
škodljivo pernicieusement, adv
škodljivost nocuitě, f
slinavka (bolest kod mladih konja) gourme
štit ležaja (kod mašine) bouclier
svakodnevni quotidien, a
svakodnevno quotidiennement, adv
takođe aussi
takođe ěgalament
takođe itou
takodje měmement, adv
takodje pareillement, adv
također itou
to je kod njega običaj chez
ući kod nekoga na silu forcer
učiniti neškodljivim neutraliser, vb
ulog kod igranja cave
uspjesi kod žena fortune
usta (kod životinja) gueule
velikodušan gěněreux, -euse
velikodušan large, a
velikodušan magnanime, a
velikodušan magnifique, a
velikodušno gěněreusement
velikodušno grandement
velikodušnost gěněrositě
velikodušnost magnificence, f


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rod | hod | pod | od | ko | kos | kad | vod | kob | kop | jod | bod | ko | kov |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba