Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
aěrodynamique, m aeroinamika
broder ukarasti
broder uljepšati
broder vesti
brodouiller gunđati
brodouiller gutai rječi
brodouiller mrmljati
brodouiller proguđati
brodouiller promrmljati
brodouiller promrmljati brzo
coproduction, f koprodukcija
corrodant, e korozivan
corrodant, e korozivno sredstvo
corrodant, e nagrizajući
ělectrode, f elektroda
ěroder izjedati
ěroder izlokati
ěroder nagrizati
firme productrice preduzeće proizvođač
introduction pismo preporuke
introduction pomak
introduction priprema za sudski postupak
introduction stavljanje (u)
introduction umetanje
introduction uvod
introduction uvođenje
introductoire uvodni
introduier, v zavući
introduire staviti
introduire ući
introduire ulaziti
introduire uvesti
introduire uvesti se
introduire uvoditi
introduire uvoziti (robu)
introduire uvući
introduire zavesti
prodiguer, v proćerdati
produire par enchantement bajati
produire une piece d' identitě legitimisati se
reproducteur, a polni
reproducteur, a rasplodni
reproducteur, a reproduktivni
reproductif, a poizvodni
reproductif, a produktivan
reproduction, f imitacija
reproduction, f kopiranje
reproduction, f množenje
reproduction, f obnavljanje
reproduction, f obnova
reproduction, f oplodjavanje
reproduction, f potomstvo
reproduction, f predaja
reproduction, f prenos
reproduction, f rasplod
reproduction, f reprodukcija
reproduire, vb ponovo proizvesti
reproduire, v prekucati
reproduire, vb reprodukovati
reproduire, vb stvoriti
reproduire, vb verno oponašati
rodage, m brušenje
rodage, m glačanje
rodage, m isprobavanje
rodage, m okretanje burgije
rodage, m proba
rodage, m probni rad
rodage, m test vožnja
rodě, a uhodan
rodě, a uigran
rôder, vb bazati
rôder, vb lutati
rôder, v potucati se
rôder, vb skitati
rôder, vb švrljati
rôder, vb tumarati
rôder, v vrzmati se
rôdeur, m bitanga
rôdeur, m skitnica
rodoir, m brusilica za zavšnu obradu
surproduction, f hiperprodukcija
surproduction, f prevelika proizvodnja

Naš jezik Francuski jezik
rod alliance
rod espece
rod extraction
rod famille
rod fruit
rod gěněration
rod genre
rod gens
rod lignage, m
rod ligněe, f
rod nom, m
rod parage, m
rod rapport, m
rod sang, m
rod sexe, m
rod sorte, f
(brodski) dnevnik journal
(na)rod gent
(prirodna) sklonost aptitude
aerodrom aěrogare
aerodrom escale
aerodrom gare
aerodrom terrain, m
aerodromski ram pant, m
akuzativ jednine lične zamenice muškog roda le pěre
akuzativ jednine lične zamjenice ženskog roda la
biti na prodaju bouquet
biti srodne naravi sympathiser, vb
brod bac
brod bachot
brod bateau
brod bâtiment
brod navire, m
brod radeau, m
brod toue, f
brod vaisseau, m
brod vedette, f
brod voile, f
brod ima zapreminu jauger
brod obalske straže garde-côte
brod pratilac convoyeur
brod spasilac sauveteur, m
brod u opasnosti dětresse
brod za prevoz uglja charbonnier, ere
brod za suvi teret porteur, m
brod-cisterna bateau-tank
brod-krstarica croisiere
brodar armateur
brodar batelier, ere
brodar nautonier, m
brodar navigateur, m
brodar passeur, m
brodarski nautique, a
brodarski navigateur, a
brodarstvo marine, f
brodarstvo navigation, f
brodić bateau
brodogradilište chantier
brodogradnja gěnie maritime
brodolom avarie
brodolom naufrage, m
brodovi flotte
brodovlasnik armateur
brodska (i sl.) posada ěquipage
brodska kabina chambre
brodska linija de navigation
brodska prevodnica pertuis, m
brodske stepenice escalier
brodski de navire, a
brodski naval, a
brodski dnevnik carnet
brodski mali mousse, m
brodski teret batelěe
broj rodjenih natalitě, f
daleki rođak collatěral, e
davati rod saisonner, vb
dete bez roditelja orphelin, m
direktor prodaje gestionnaire de commande
dno broda sentine, f
dobra prođa ěcoulement
dobrodošlica bienvenue
dobrodušan clěment, e
dobrodušno děbonnairement
domorodac natif, m
domorodački aborigene
domorodački indigene
elektroda ělectrode, f
gaz (kod broda) immersion
havarisan brod ěpave
hiperprodukcija surproduction, f
imati uglednu ili bogatu rodbinu apparenter
ime broda devise
istorodan homogěne, a
istorodan similaire, a
iznajmiti (brod) consigner
iznajmljivanje broda fret
izrod bâtard, e
izrod lie, fig
izrod monstre, m
izroditi abâtardir
izroditi se abâtardir
izroditi se děchoir
izvući brod na pijesak engraver
jedina određenog člana u ženskom rodu la
jednina moškog roda odredjenog člana le
kad na vrbi rodi grožđe coquecigrue
karavan brodova ěquipe
kljun broda proue, f
koji pripada rodu gěněrique
koprodukcija coproduction, f
krma broda derriere
krvno srodstvo consanguinitě
krvno srodstvo du sang
linijski brod liner, m
ljudska priroda humanitě
ljudski rod humanitě
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: rod
- prevod za riječ: rod


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| roj | rad | kod | red | rov | hod | pod | od | brod | rog | roda | vod | rok | rob | jod | bod | roc | rod? | roi | rond | rot |


Latinski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba