Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
alimentaire dijeta
alimentaire hranjiv
alimentaire jestiv
alimentaire, a prehramben
alimentaire pumpa za punjenje
alimentateur, trice bojler
alimentateur, trice hranjiv
alimentateur, trice prehrambeni
alimentateur, trice prehranu
alimentateur, trice za hranu
alimentation, f ishrana
alimenter hraniti
alimenter napajati
alimenter opskrbiti
alimenter opskrbljavati
alimenter podržavati
alimenter puniti
alimenter snabdijevati
alimenter uzdržavati
climat klima
climat kraj
climat podneblje
climat pokraijna
climat zemlja
climatěrique klimakteričan
climatěrique odlučan
climatěrique opasan
climatisation, f klimatizacija
climatiseur klima-uređaj
colimaçon puž
colimaçon spiralni
colimaçon u spirali
compliment bez laskanja
compliment bez okolišanja
compliment čestitanje
compliment čestitati
compliment čestitka
compliment kompliment
compliment laskanje
compliment pozdrav
compliment saučešće
complimenter čestitati
complimenter pohvaliti
complimenter pozdraviti
ělimer izlizan
ělimer izlizati
ělimer iznositi
ělimer iznošen
ělimination brisanje
ělimination izdvajanje
ělimination odstranjivanje
ělimination separacija
ělimination udaljavanje
ělimination uklanjanje
ěliminer brisati
ěliminer isključiti
ěliminer izostaviti
ěliminer odstraniti
ěliminer ukloniti
illimitě neograničen
joliment divno
joliment dobro
joliment duhovito
joliment jako
joliment, adv lepo
joliment lijepo
joliment vrlo
limaçon, m puž
limaçon spiralne stepenice
limaille, f opiljci
limaille, f piljevina
limaille, f strugotina
limbe, m ivica
limbe, m krug s podelom
limbe, fig neizvesno
limbe, fig neodredjeno stanje
limbe, m obod
limbe, m površina lista
lime, f testera
lime, f turpija
limer, vb istrošiti
limer, vb izlizati
limer, fig polirati
limer, vb turpijati
limitation, f granica
limitation, f limit
limitation, f ograničenost
limitation, f ograničenje
limite, f granica
limite, f kraj
limite, f limit
limite, f medja
limite, f svršetak
limiter, vb limitirati
limiter, vb odrediti
limiter, vb ograničiti
limiter, vb omedjiti
limitrophe, a obližnji
limitrophe, a pogranični
limitrophe, a susedni
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lim
- prevod za riječ: lim

Naš jezik Francuski jezik
lim feuille
lim plaque, f
alimentacija pension, f
bakarni lim cuivre
baviti se crnim mislima broyer
bijeli lim fer-blanc
biljke sa debelim lišćem plantes grasses, -se
boja limuna citron
ćilim tapis
ćilimar tapissier, m
crni lim tôle, f
delimičan partiel, a
delimičan partitif, a
delimično partiellement, adv
eliminacija rejet, m
eliminisanje soustraction, f
i kad pomislim samo da dire
Jerusalim citě
kad pomislim dire
klima air
klima ciel
klima climat
klima tempěrature, f
klima-uređaj climatiseur
klimakteričan climatěrique
klimanje branle
klimanje secouage, m
klimanje glavom nutation, f
klimati branler
klimati se chanceler
klimati se ěbranler
klimati se vaciller, vb
klimatizacija climatisation, f
klimatizovani canditionně, e
klimatizovati (prostorije) conditionner
klimav ballant, e
klimav branlant, e
klimav croulant, e
kompliment compliment
kora (limuna, narandže) ěpluchure
krilima cogner
limar ferblantier
limarija ferblanterie
limena ploča plaque, f
limena roba ferblanterie
limenka bidon
limenka boîte
limit limitation, f
limit limite, f
limitirati limiter, vb
limun citron
limun citron galet
limun limon, m
limunada citron
limunada navet, m
limunada (sa sodom) gazeux, -euse
među ostalim autre
među ostalim entre
milimetar millimětre, m
molim (Vas) grâce
molim vas excuse
molim vas (za to, za tu uslugu) en
musliman musulman, m
muslimanski musulman, a
nositi na nosilima barder
odsutan u mislima air
olimpijada olimpiade, f
oronulim envieillir
plima flot
plima flux
plima renflement, m
plima i oseka flux et reflux
plima i oseka marěe, f
račun molim addition
rasklimati děboîter
rasklimati ěbranler
rasklimati ětonner
rasklimati se děmancher
s krilima lobe,-e, a
sa krilima ailě, e
sačinjavati cjelima cohěrent, e
stati u red (kolima) file
u mislima mentalement, adv
u prošlim vremenima etre
učiniti radoznalim intriguer
učiniti svijetlim ěclaircir
učiniti uvelim faner
volja u djelima, ne u riječima volontě implicite
žaljezni lim battu, e
zaokupljen mislima pensif, a
zasaditi stablima peupler, vb


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?im | lom | dim | lem | kim | tim | lik | lie | lime | lin | lis | lit |


Talijansko hrvatski univerzalni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba