Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Francuski jezik
maza mignard, m
(na)mazati uljem huiler
glomazan encobrant, e
glomazan lourd,-e, a
glomazan massif,-ive, a
glomazan ponděreux, a
izmazati graisser, v
izmazati salir, v
mamina maza enfant gâtě, -e
mazalica crěpine
mazan caressant, e
mazan miěvre, a
mazanje frottage
mazanje graissage
mazanje graisse
mazanje grimage
mazanje onction, f
mazanje (skija i slično) fartage
mazanje lica maquillage, m
mazanje uljem huilage
mazati badigeonner
mazati bouffer
mazati frotter
mazati graisser
mazati lubrifier, vb
mazati oindre, vb
mazati souiller, vb
mazati tacher, vb
mazati vernir, vb
mazati gipsom plátrer, vb
mazati lice maquiller, vb
mazati se maculer, vb
mazati smolom poisser, vb
namazati badigeonner
namazati comětiquer
namazati enduire
namazati oindre, vb
namazati gumom gommer
namazati krečom plátrer, vb
namazati medom emmieller
podmazati graisser, v
podmazati uljem huiler
pomazanje onction, f
pomazati sacrer, vb
pomazati saucer, vb
premazati badigeonner
premazati enduire
premazati farder
premazati garnir
premazati gobeter
premazati imprimer
premazati maquiller, vb
premazati crnom bojom noircir, vb
za mazanje lubrifiant, a
zamazan gras, -se
zamazan sale, a
zamazan saligaud, a
zamazan salope, a
zamazanko souillon, m
zamazati barbouiller
zamazati crasser
zamazati encrasser
zamazati luter, vb
zamazati salir, vb
zamazati souiller, vb
zamazati souillonner, vb


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| baza | manza | mazan | mapa | maca | mazna | mana | mada | gaza | mama | masa | mazga | muza | oaza | faza | vaza |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba