Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
á ěmoulu šiljasto
á ěmoulu ubojito koplje
accommodage namještanje
accommodage priređivanje
accommodage spremanje ( harane )
accommodement kompromis
accommodement nagodba
accommodement nagoditi se
accommodement poravnanje
accommodement sporazum
accommodement sporazumjeti se
accommoder isprebijati
accommoder odgovarati
accommoder prilagoditi se
accommoder prirediti
accommoder pristajati
accommoder prisvojiti
accommoder udesiti
accommoder ugodno se namjestiti
accommoder zadovoljavati
accommoder zadovoljavati se sa
admonition opomena
admonition ukor
aide-měmoire bilježnica
aide-měmoire notes
aide-měmoire podsijetnik
allumoir upaljač
amodiation davanje u zakup
amodiation najam
amodier dati pod zakup
amodier iznajmiti
amoindrir opadati
amoindrir smanjiti
amoindrir smanjivati
amoindrir ublažiti
amoindrir umanjiti
amoindrissement opadanje
amoindrissement smanjenje
amoindrissement ublaženje
amollir, v mekšati
amollir omlitaviti
amollir oslabiti
amollir razmaziti
amollir, a raznežiti
amollir raznježiti
amollir umekšati
amonceler nagomilati
amonceler skupljati
amonceler zgrtati
amoncellement gomila
amoncellement gomillanje
amoncellement nanos
amoncellement zgrtanje
amont dizanje
amont gornji tok
amont istočnjak
amont iznad
amont osnovni
amont pravac
amont predhodni
amont uz vodu
amont uzvodna strana
amont uzvodno
amont više
amoral amoralan
amorçage detonator
amorçage kapsula
amorçage miniranje
amorçage paljenje
amorçage početak ( eksplozija )
amorçage puštanje u red
amorçage spajanje
amorçage uključivanje
amorçage upaljač
amorce bez ijednog metka
amorce iskušenje
amorce mamac
amorce početak
amorcer biti na vidiku
amorcer mamiti
amorcer načeti
amorcer početi
amorcer pokrenuti
amorcer staviti mamac
amorcer vabiti
amorcer započeti
amorçoir burgija
amorphe bez oblika
amorphe bezboličan
amorphe, a bezobičan
amorphe mlitav
amortir amortizovati
amortir amortizovati se
amortir oslabiti
amortir otplaćivati
amortir ublažiti
amortir ugušiti
amortissement amoretizacija
amortissement otplaćivanje
amortissement otplata
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mo?
- prevod za riječ: mo?

Naš jezik Francuski jezik
(javno) osramotiti gěmonies
(pomoćni glagol) imati avoir
(samo) polako beau < bel >, belle
advokatska komora barreau
amo ici
amoralan amoral
amoretizacija amortissement
amortizacija mortissement, m
amortizer amortisseur
amortizer choc-absorbeur
amortizer damper
amortizovati amortir
amortizovati se amortir
atmosfera atmosphěre
atmosfera oko planeta irradiation
automobil automobile, f
automobil voiture, f
automobilista automobiliste, n
automobilizam automobilisme, m
automobilska guma bandage
automobilski automobile
automobilski far phare, m
automobilski konvoj convoi
automobilski put chaussěe
balsamovanje embaumement, m
balsamovati embaumer
balzamovati embaumer
bespomoćno irrěmědiablement
bez domovine apatride
bez moga znanja insu
bez odmora forcě, -e
bez omota nu, a
bez pomoći irrěmědiablement
bijela kafa sa rumom champoreau
biljna smola gomme
biti junak (samo) na jeziku gueule
biti komotan aise
biti ljubomoran jalouser
biti na moru aboi
biti na pomolu dessiner
biti nadmoćan avantage
biti neumoljilv fer
biti promovisan degrě
biti u modi cours
biti u mogućnosti demeure
biti veoma umoran dent
blok memorije magasin, m
bogomolja ěglise, f
bogomolja majson, m
bogomolja temple, f
bogomoljac děvot, e
bogomoljka mante, f
bogomoljka sainte-nitouche, f
borbene mogućnosti dispositif
Brajovo pismo braille
čamovina bois, f
čamovina de sapins, f
čamovina sapin, m
čedo moje chou
čedo moje coco
ceremonija (svečani) obred cěrěmonie
cev osovine mosta trompette, f
cijepanje molekula děgradation
činiti preko svojih mogućnosti forcer
dati daha u mom životu carriere
dati odmor děmonter
dati punomoćje commissionner
deklamovati rěciter, vb
demokrat děmocrate, m
demon děmon, m
demonstracija děmonstration, f
demonstracija manifestation, f
demonstracije chahut
demonstrativan děmonstratif, ive
demonstrativan děmostratif, ive
demonstrirati děmontrer
demontiranje enlevement
demontirati děmonter
demontirati děposer
demoralisati děmoraliser
dis samostalan dix
dobiti pomoću moyenner, vb
domoći se parvenir, vb
domoći se saisir, vb
domorodac natif, m
domorodački aborigene
domorodački indigene
domovina patrie, f
domovina payes, m
doživjeti sramotu avanie
doživjeti sramotu blâme
duboko more abysse
elektromotor moteur, m
emocija ěmotion
fatamorgana mirage, m
feminiziran momak coeur
glava cilindra (na motoru) culasse
glavu ili pismo croix
gomoljka truffe, f
gotovo samo guere
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: mo?
- prevod za riječ: mo?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| mio | mo? | do | mi | vo | mol | to | go | po | o | ma | m | amo | no | me | moj | moi | mon | mot | mou | ko | so |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba