Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
morse, m Morzeova azbuka
morse, m morž


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| amorce | bore | bor?e | borne | bosse | bourse | bouse | corde | corme | corne | cors? | corser | corset | cosse | course | dose | more | force | forge | forme | fosse | gorge | gosse | herse | hors | lors | mare | mar?e | marge | marre | mars | masse | mense | merde | m?re | messe | mire | mise | mode | moie | moine | mois | moisi | moite | mome | momie | monde | monte | moral | mordre | mordu | morne | morose | mors | morsure | mort | mortel | morue | moss | motte | moue | mouise | moule | mousse | muse | myrte | noise | norme | nurse | orbe | or?e | orge | orme | orne | ourse | pore | porte | pose | rose | rosse | sorte | toise |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba