Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
parti, m četa
parti, m korist
parti, m odluka
parti, m partija
parti, m prilika
parti, a razdeljen popola
parti, m stranka
parti, m zvanje
compartiment komora
compartiment kupe
compartiment odsijek
compartiment pregarada
compartiment razmještaj
compartiment sekcija
compartimenter pregraditi
compartimenter rasporediti
compartimenter razvrstati
děpartir dodijeliti
děpartir napustiti
děpartir odstupiti
děpartir odustati
děpartir okaniti se
děpartir podijeliti
děpartir razdijeliti
en toute impartialitě sasvim nepristrano
gestion participative učestvovanje radnika (u upravljanju firmom)
hôtel particulier porodična kuća (u gradu)
impartial, -e nepristrasan
impartial, -e nezainteresovan
impartialitě nepristranost
impartir dati
impartir odreći se
impartir podijeliti
impartir pružiti
laisser partir, v otpraviti
mi-parti, a dvojni
mi-parti, a podeljen
mi-parti, a pola
mi-parti, a prepolovljen
partialitě, f pristrasnost
participant, m učesnik
participer, vb biti učesnik
participer, vb participirati
participer, vb učestvovati
particule, f čestica
particule, f delić
particule, f rečca
particulier, a izvanredan
particulier, a lični
particulier, a naročit
particulier, a neobičan
particulier, a osobeni
particulier, a pojedinačni
particulier, a pojedini
particulier, a poseban
particulier, a privatan
particulier, a samo nečiji
particulier, a sopstven
particulier, a tajni
particulier, a vlastit
particuliěre privatni čas
particuliěrement, adv intimno
particuliěrement, adv lično
particuliěrement, adv naročito
particuliěrement, adv opširno
particuliěrement, adv posebno
particuliěrement, adv potanko
particuliěrement, adv prisno
partie, f deo
partie, f glas
partie, f igra
partie, f posao
partie, f profesija
partie, f stranka
partie, f uloga
partie, f zona
partiel, a delimičan
partiel, a parcijalan
partiel, a pojedinačan
partiellement, adv delimično
parties gěnitales genitalije
partir, vb deliti
partir, vb izleteti
partir, vb odapeti
partir, vb odlaziti
partir, vb opaliti
partir, vb otići
partir, v otploviti
partir, vb otputovati
partir, vb pasti
partir, vb početi
partir, vb poći
partir, vb pojuriti
partir, vb polaziti
partir, vb poticati
partir á cheval, v odjahati
partir en grand galop, v odjuriti
partisan, m partizan
partisan, a partizanski
partisan, m pristalica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: parti
- prevod za riječ: parti

Naš jezik Francuski jezik
(partijska) ćelija cellule
član (partije) adhěrent, e
participirati participer, vb
partija ěquipe
partija livraison, f
partija parti, m
partija sěrie, f
partitivan partitif, a
partizan guěrillero
partizan partisan, m
partizanski partisan, a
partizansko ratovanje dětail


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pasti | apart? | art | parati | carte | carvi | pariti | garni | hardi | parni | mardi | mari | marri | pacte | pantin | par | parc | par? | pareil | parer | pari | parit? | parl? | parmi | paroi | part | partie | partiel | partir | parvis | patin | patte | p?ri | perte | port | porte | port? | arati | tarte |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba