Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
aspirant, e kandidat
aspirant, e koji uvlači, usisava
aspirant, e molilac
aspirant, e sisaljka
aspiration aspiracija
aspiration cilj
aspiration ispumpavanje
aspiration težnja
aspiration udisanje
aspiration usisavanje
aspiration uvlačenje
aspiration želja
aspire, v usisati
aspirer ići za
aspirer težiti
aspirer udahnuti
aspirer udisati
aspirer usisavati
aspirer uvlačiti
aspirer željeti
conspirant, e isti
conspirant, e jednosmjeran
conspirateue, trice tajni
conspirateue, trice zavjernički
conspirateue, trice zavjernik
conspirer pomagati
conspirer sanjati
conspirer udružiti se
conspirer urotiti se
conspirer zavjeriti se
crěpir kovrdžati
crěpir malterisati
croupir istruhnuti
croupir kvariti se
croupir usmrditi se
croupir ustajati se
dire pire, adv najcrnje
empire, f carevina
empire carstvo
empire moć
empire vlast
empirer pogoršati
empirique iskustven
empirique nadrilekar
empirique nenaučan
empirique prirodan
expirant, -e koji je na isteku
expirant, -e koji je na izmaku
expirant, -e na samrti
expirant, -e umirući
expirer isteći
expirer izdahnuti
expirer izdisati (vazduh)
expirer proći
expirer proteći
glapir kreštati
glapir, v skičati
glapir štektati
inspiration inspiracija
inspiration misao
inspiration nadahnuće
inspiration nagovor
inspiration podsticaj
inspiration udisanje
inspiration usmjerenje
inspiration zanos
inspirě, -e nadahnut
inspirě, -e oduševljen
inspirě, -e zanesen
inspirer nadahnuti
inspirer nadahnuti se
inspirer nagovarati
inspirer navoditi
inspirer oduševljavati se
inspirer udahnuti
inspirer udisati
inspirer la confiance ulivati povjerenje
papirer carbone, f hartija
pirater, vb gusariti
pirater, fig licence
pirater, fig pljačkati
pirater, fig prisvojiti autorsko pravo
piraya, m pirana
pire, a gori
pire, a lošiji
piriforme, a kruškast
piriforme, a kruškolik
pirituel, a dosetljiv
pirouette, f pirueta
pirouette, f vrteška
pirouette, f zvrk
pirouetter, vb izvoditi piruete
pirouetter, vb okretati se na mestu
respirateur, m maska
respirateur, m respirator
respirateur, a za disanje
respiration, f disanje
respiration, f udisanje
respirer, vb čeznuti
respirer, vb disati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pir
- prevod za riječ: pir

Naš jezik Francuski jezik
pir ěpousailles
pir festin
pir noce, f
(bočni) podupirač chandelle
aspiracija aspiration
bočni podupirač jambe
dopirati ětendre
dopirati do aboutir
državni papiri fonds
državni vrijednostni papiri effet
duboko dopirati plonger, vb
format papira carrě, e
format papira coquille
fotokopiranje dokumenata enregistrement
galopirati galoper
hrapav (papir) chantonně, e
inspiracija inspiration
ispirač zlata pailleteur, m
ispiranje děgorgement
ispiranje děgradation
ispiranje ělution
ispiranje ětuvage
ispiranje irrigation
ispiranje lavage, m
ispiranje lavement, m
ispiranje laverie, f
ispiranje lotion, f
ispiranje purge, f
ispiranje rinçage, m
ispiranje zlata ili srebra lavure, f
ispirati abluer
ispirati ělaver
ispirati irriguer
ispirati lotionner, vb
ispirati rincer, vb
ispirati seringuer, vb
izvoditi piruete pirouetter, vb
kartonski papir carton
komad papira chiffon
kopiranje clichage
kopiranje copiage
kopiranje duplication
kopiranje extraction
kopiranje report, m
kopiranje reproduction, f
kopirati copier
kopirati děcalquer
korumpiranost věnalitě, f
kosi podupirač ětal
krompir rata, m
krompir tubercule, m
kupirati ěcourter
ljuska (krompira) ěpluchure
mašina za ispiranje lavoir, m
mašina za pranje i ispiranje laveur,-euse, m
novinski (papir) journal
običan bijeli papir ěcolier, ere
obliku piramide en
odupiranje opposition, f
odupiranje rěsistance, f
okupirati occuper, vb
omotati papirom papilloter, vb
opiranje contredit
opiranje mutinement, m
opiranje rěbellion, f
opirati se contrarier
opirati se děfendre
opirati se encontre
opirati se lutter, vb
opirati se rěagir, vb
opirati se rebeller, vb
opirati se rěsister, vb
oslanjati se, podupirati se appuyer
pamučni papir coton
papir papelard, m
papir papier, m
papir za cijeđenje papier filtre
papir za filtriranje papier filtre
papirni ubrus papier-linge, m
participirati participer, vb
piramide faisceau, f
piramide pyramide, f
pirana piraya, m
pire purěe, f
pirinač riz, m
pirinčano brašno riz, m
piroman pyromane, m
pirueta pirouette, f
podupirač accotoir
podupirač bâti
podupirač colonne
podupirač corbeau
podupirač ětai
podupirač lien, m
podupirač mat, m
podupirač palier, m
podupirač patte-support, f
podupirač pile, f
podupirač pilier, m
podupirač poinçon, m
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pir
- prevod za riječ: pir


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | pik | air | mir | hir | par | sir | ir | pair | pic | pie | pire | pis | pur | vir | tir |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba