Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
tir, m gadjanje
tir, m paljba
tir, m pucanje
tir, m streljanje
tir, m šut
tir, m vatra
abětir, v zaglupeti
aboutir dopirati do
aboutir dovesti do cilja
aboutir graničiti sa
aboutir izvaliti se
aboutir provaliti se
aboutir sazreti
aboutir težiti za čim
aboutir to ne vodi ničemu
aboutir uspostaviti slobodu
aboutir zagnojiti se
aboutir završiti se
abroutir, v ogrubeti
abrutir, v zaglupeti
amortir amortizovati
amortir amortizovati se
amortir oslabiti
amortir otplaćivati
amortir ublažiti
amortir ugušiti
aněantir izmoriti
aněantir poništiti
aněantir poniziti se
aněantir poraziti
aněantir uništavati se
aněantir uništiti
aněantir upropastiti
aněantir zaprepastiti
antireligieux antireligiozan
aplatir ispraviti
aplatir izravnati
aplatir pasti
aplatir poniziti se
aplatir smrviti
aplatir splasnuti
aplatir spljoštiti
aplatir uništiti
appesantir naširoko govoriti
appesantir omlitaviti
appesantir otežati
appesantir postati težak
appesantir težim
appesantir trom
appesantir učiniti teškim
appesantir upustiti se u detalja
assortir nabavljati
assortir odabirati
assortir pristajati
assortir slagati
assortir slagati se
assortir, v usaglasiti
assujettir, v podvrgnuti
assujettir pokoriti
assujettir potčiniti
assujettir prinuditi
assujettir prisiliti
assujettir svladati
assujettir zarobiti
attirable privlačan
attirail oprema
attirail pribor
attirail sprave
attirer (po) vući za sobom
attirer navući na sebe
attirer, v primamiti
attirer privlačiti
attirer privlačiti se
attirer privući
attirer prouzrokovati
attirer zavoditi
attirir, v domamiti
avertir javiti
avertir obavijestiti
avertir obavijestiti se
avertir opomenuti
avertir podsjetiti se
avertir upozoriti na
bâtir graditi
bâtir izgraditi
bâtir načiniti
bâtir prošivati
bâtir sagraditi
bâtir sastaviti
bâtir sazidati
bâtir stasit
bâtir zidati
blottir skupiti se
blottir stisnuti se
blottir šćućuriti se
blottir zgrčiti se
blottir zguriti se
compatir podnositi
compatir saosjećati
compatir sažaljevati
compatir slagati se
consentir dati
consentir odobriti
consentir prihvatiti
consentir pristati
consentir saglasiti se
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tir
- prevod za riječ: tir

Naš jezik Francuski jezik
adaptirati adapter
afektiran miěvre, a
afektiranje affectation, f
afektiranje snobisme, m
afektirati affecter
afektirati minauder
amputirati amputer
anketirati sonder, vb
antireligiozan antireligieux
aplatir spljoštiti, v
asfaltiranje asphallter
asfaltiranje bitumer
bankrotiran failli, -e
bankrotirati faillir
bankrotirati faillite
bankrotirati manquer, vb
budžetirati budgětiser
četiri quatre
četiri puta quadruplement, adv
citiran prěcitě, a
citirati citer
citirati mentionner, vb
citirati viser, vb
datirati dater
demontiranje enlevement
demontirati děmonter
demontirati děposer
dezertirati děsert, e
diktirati dicter
diktirati faire la-á
fermentirati fermenter
imitirajući imitatif, -ive
imitiran imitě, -e
imitiranje imitation
imitirati calquer
imitirati contrefaire
imitirati copier
imitirati děmarquer
imitirati emboîter
imitirati mimer, vb
imitirati pasticher, vb
imitirati siner, vb
imputirati kao zločin imputer a crime
investiranje placement, m
iritirati irriter
izbirač naišao na otirač choisir
katapultiranje lancement
klistir bouillon
klistir lavement, m
klistir reměde, m
klistirati pruger, vb
koegzistirajući coexistant, e
kolportirati cameloter
komornik (u nakim manastirima) chambrier
kompletiranje completement
kompletirati complěter
konfrontirati confronter
kotirati coter
lektira lecture, f
leptir papillon, m
leptiri lěpidoptěres, m
licitirati enchere
licitirati entreprise
limitirati limiter, vb
maltretirati brimer
manastir couvent
manastir monastěre, m
matiran mat, a
matiranje ětendage
meditirati měditer, vb
montiran montě, a
montiranje ajustage
montiranje assemblage
montiranje implantation
montiranje monture, f
montiranje posage, m
montiranje pose, f
montiranje systěme, m
montirati implanter
mutiranje muance, f
mutiranje mue, f
nadlicitirati renchěrir, vb
nastojnica manastira abbesse
notiran notě, a
notirati annoter
orijentir orienteur, m
orijentir rěfěrence, f
orijentir repěre, m
otirač děcrottoir
otirač essuie-main(s)
otirač natte, f
otirati essuyer, v
otirati nettoyer, v
pastir berger
pastir pasteur, m
pastir pâtre, m
pastirica bergere
pastirski pasteur, a
patentiran couvert, e
pilotiranje conduite
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: tir
- prevod za riječ: tir


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | air | mir | tik | hir | tih | tor | pir | tim | tip | sir | ir | vir | ti | ter | tic | tire | tir? |


Slikovni rječnik za djecu

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba