Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
á propos, adv blagovremeno
á propos, adv shodno
antěposer prije
antěposer staviti prije
antěposition položaj naprjed
antěposition stavljanjnje naprjed
apostat izdajica
apostat odmetnik
apostat otpadnik
aposter podmetnuti
aposter postaviti
apostille bilješka
apostille napomena
apostille nota
apostille opaska
apostille primjedba
apostrophe apostrof
apostrophe ćuška
apostrophe direktno obraćanje
apostrophe šamar
apostrophe ukor
apostrophe usklik
apostrophe uzvik
apposer prikucati
apposer priljepiti
apposer staviti
apposer utisnuti
avant-poste predstraža
avant-poste prva linija (odbrane)
avant-propos predgovor
avant-propos uvod
carte postale, f dopisnice
često posećivati" vb
composant, e komponenta
composant, e sastavni
composant, e sastavni dijo
composant, e sastojak
composě biti dijo
composě činiti
composě komponovati
composě nagoditi se
composě napisati
composě poravnati se
composě raditi domaći zadatak
composě sastavljati
composě sastavljen
composě slagati (slova)
composě slovoslagalačka mašina
composě složen
composě složiti se
compositeur kompozitor
compositeur posrednik
compositeur slovoslagač
composition kompozicija
composition kompromis
composition legura
composition mješavina
composition nagodba
composition navesti na kompromis
composition planiranje
composition popuštanje
composition prijateljska nagodba
composition raspodijela
composition sastav
composition sastavljanje
composition slaganje
composition slog (štamparski)
composition smijesa
composition struktura
compost đubrivo
compost kalendar
compost račun
děcomposer iskriviti
děcomposer istrunuti
děcomposer rasklopiti
děcomposer rastaviti
děcomposer rastvarati se
děcomposer rastvoriti
děcomposer raščlaniti
děcomposition dezintegracija
děcomposition izdvajanje
děcomposition izobličenje
děcomposition lučenje
děcomposition raspadanje
děcomposition rastvaranje
děcomposition trulež
děcomposition truljenje
děposant, e koji iskazuje
děposant, e predaje
děposant, e svijedok
děposant, e ulagač
děposant, e ulaže
děpose skidanje
děposer arhivirati
děposer biti napušten
děposer demontirati
děposer, v deponovati
děposer deportovati
děposer iskrcati
děposer istovariti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pos?
- prevod za riječ: pos?

Naš jezik Francuski jezik
"često posećivati obsěder
(ministar) unutrašnjih poslova intěrieur, -e
(pravno) osposobiti habiliter
(pre)zaposlen embesogně, e
apostol apôtre
apostrof apostrophe
apostrofirati apotropher
bakarna posuda cuivre
besposlen děsoccupě, e
besposlen fainěant, -e
besposlen inoccupě, -e
besposleno oiseusement, adv
besposlenost děsoeuvrement, m
besposlenost inactivitě, f
besposlenost oisivetě, f
besposlica farniente
besposlica oisivetě, f
besposličar fainěant, e
besposličarenje děoeuvrement
besposličariti flâner
besposličariti větiller, vb
besposličiti fainěanter
besposličiti flâner
besposličiti paresser
besposličiti se rouler les prouces
biro za zapošljavanje agence
biro za zapošljavanje bureau
biti lpgična posljedica aboutissement
biti posebno cijenjen ětre dotě d'une image de marque
biti postiđen bas, se
biti postojan persěvěrer, vb
biti pretrpan poslom děborder
biti sposoban za faire
biti u najvećem poslu feu
biti u poslovnoj vezi correspondance
biti u poslu bez zakašnjenja jour
biti u postelji flanc
biti zaposlen berlue
briga nas šta će biti poslije děluge
brodska (i sl.) posada ěquipage
broj pošte code
čemu dugujem čast da ste me posjetili avantage
često se posjećivati frěquenter
composer spevati, v
crkveno srebrno ili zlatno posuđe chapelle
dati posljednju pričest graisser
dati se na posao cogněe
davati posao occuper, vb
dostojan poštovanja estimable
duboko poštovanje hommage
dugo zapostavljeno delo ours
flanelna postava ouatine, f
glupost abetissement
glupost abrutissement
glupost allons
glupost balourdise
glupost betise
glupost contresens
glupost ěcole
glupost simplicitě, f
glupost stupiditě, f
gluposti emmerdement
grubo postupati malmener, vb
imam prečeg posla chat
imati posebnu aromu bouteille
imati posla faire
imati za posljedicu emporter
iskazati nekome svoje duboko poštovanje hommage
isposnički austere
isposnički austerement
isposnik ermite, m
ispostaviti amaigrir
ispostiti effriter
ispostiti ěpuiser
ispostiti se amaigrir
iz poštovanja prema děfěrence
izvaliti glupost balancer
izvaliti glupost canarder
jezik može gore poseći nego mač un coup de- est pire qu´un coup de lance
kao posljedica consěcutif, ive
koji je u posedu occupant, a
koji nije sposoban (nešto učiniti) incapable
koji poseduje occupant, a
koji postaje veći grossissant, -e
koji postavlja zamke insidieux, -euse
koji postoji existant, -e
kuhinjsko posudje ustensile, m
leći u postelju (zbog bolesti) aliter
lišavanje posijeda děpossession
loš posao camelote
loš posao malfaçon, f
metalno posudje quincaillerie, f
moje poštovanje mes hommages
molitva zahvalnica (poslije objeda) grâce
more postaje burno la mer grossit
more postaje uzburkano la mer
mučan (posao) fatigue
mučan posao gros ouvrage, -e
naći posao caser
naći posao placer, vb
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pos?
- prevod za riječ: pos?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| post | pod | kos | posa | bos | pas | po | pop | dos | nos | os | pis | pois | pol | pose | pos? | pot | pou | pus | sos |


Oksfordski Filozofski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba