Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
â-bon-compte akontacija
â-bon-compte biti naplaćen
â-bon-compte kapara
abrupt, e grub
abrupt, e nagao
abrupt, e neravan
abrupt, e neuglađen
abrupt, e opor
abrupt, e oštar
abrupt, e strm
abruptement naglo
abruptement strmo
acaděmie des inscriptions et belles lettres akademija za arheologiju i filologiju
acceptable prihvatljiv
acceptation prihvatanje
acceptation prihvatanje (mijenice)
acceptation primanje
acceptation pristajanje
accepter odobriti
accepter ponuditi
accepter, v poprimiti
accepter prihvatiti
accepter primiti
accepter pristajati na
acception figurativno značenje
acception obzir
acception smisao
acception u potpunom značenju riječi
acception u stručnom značenju
acception značenje
acompte akontacija
acompte avans
acompte na račun kao avans
adaptation, f adaptacija
adaptation, f dramatizacija
adaptation preuređenje
adaptation prilagođavanje
adaptation udešavanje
adapter adaptirati
adapter naviknuti se
adapter preinačiti
adapter preurediti
adapter prilagoditi
adapter prilagoditi se
adapter prirediti
adapter staviti
adapter udesiti
adepte pristalica
adepte sljedbenik
adoptě, e prisvojen
adoptě, e usvojen
adopter odobriti
adopter posvetiti se
adopter preuzeti
adopter prihvatiti
adopter prisvojiti
adoptif, ive pokćerka
adoptif, ive pomajka
adoptif, ive posinak
adoptif, ive prisvojen
antěnuptial, e predbračni
antiseptique antiseptičan
aperceptible pojmljiv
aperceptible primetljiv
aperceptible vidljiv
aperception opažaj
aperception opažanje
aperception predstava
apte, a dorastao
apte kadar
apte podoban
apte prikladan
apte sposoban
aptitude (prirodna) sklonost
aptitude dar
aptitude moć
aptitude radna sposobnost
aptitude sposobnost
aptitude vještina
bapteme krsno ime
bapteme krst
bapteme krštenica
bapteme krštenje
bapteme vatreno krštenje
baptiser dati ime
baptiser imenovati
baptiser krstiti
baptiser naditi ime
baptiser pokrstiti
baptiser preimenovati
baptistaire krsni
baptistaire krsni list
baptistaire kršteni
capter dobijati (zlato)
capter izvlačiti
capter sprovesti vodu
capter uhvatiti
capter zadobiti lukavštinom
capteur, euse aparat za snimanje zvuka
capteur, euse detektor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ptse
- prevod za riječ: ptse

Naš jezik Francuski jezik
(fudbalska) lopta ballon
(od) ptica aviaire
(pre)opterećen embesogně, e
adaptacija adaptation, f
adaptirati adapter
antiseptičan antiseptique
apstraktna skulptura informel, -le
biti opterećen chargě, e
biti opterećen fatiguer
biti opterećen forcer
biti preopterećen baver
biti u opticaju courir
biti u opticaju, kursu circuler
comptoir šank, m
cvrkut ptica ramage, m
deskriptivan descriptif, ive
dijo (za dijecu, konje, auto, optuženoga i sl.) box
dočekati (odbiti) loptu empaumer
došaptavanje bouche-a-oreille
fudbalska lopta cuir
glavni predmet optužbe chef
granično opterećenje de change
helikopter hělicoptěre, m
igrati se loptom jouer
kipteti fourmiller, v
kipteti grouiller, v
kleptoman kleptomane, m
klopka za ptice měsangette, f
koncept concept
koncept minute, f
kućica za ptice mangeoire, f
kućica za pticu nichoir, m
leptir papillon, m
leptiri lěpidoptěres, m
let ptica aviation
lopta balle
lopta boule
lopta bulbe
lopta ěteuf
lopta globe
lopta pelote, f
loptast globulaire
mreža (za loptu) filet
mreža(za ptice, ribe) araigněe
noćna ptica noctambule
odskok lopte bricole
opterećen poslom affairě, e
opterećenje cargaison
opterećenje effort
opterećenje sollicitation, f
opteretiti grever
opteretiti lester, vb
opteretiti (brod) frěter
opteretiti dugom obliger, vb
opteretiti se charger
opticaj circulation, n
opticaju cours
optičar opticien, m
optičarska radnja lunetterie, f
optičarski opticien, a
optički optique, a
optički nišan lunette, f
optičko staklo lentille, f
optika optique, f
optimisam optimisme, m
optočen montě, a
optočiti encadrer
optočiti enchatonner
optužba děnonciation
optužba incrimination
optužba prěvention, f
optužba koja zahtjeva smrtnu kaznu capital, e
optužen inculpě, -e
optužen prěvenu, a
optuženička klupa accusě
optuženik accusě
optuženik inculpě, -e
optužiti děnoncer
optužiti incriminer
optužiti inculper
optužiti justice
optužiti zbog krivičnog dijela agir
optuživati accuser
optuživati rěcuser, vb
optuživati se entraccuser
optužujući accablant, e
optužva prěsomption, f
osloboditi optužbe absoudre
pjevanje ptica chanson
posuda sa vodom (za pticu) baignoire
potamaniti (divljač, ptice) děpeupler
preopterećen outre, a
preopterećen surchargě, a
preopterećenje děbordement
preopterećenje surcharge, f
preopterećenje surpoida, m
preopteretiti accabler
preopteretiti surcharger, vb
protivoptužba contre-accusation
ptica carrelet
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ptse
- prevod za riječ: ptse


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| put | pa | rt | pet | po | et | pot | pst |


Rusko srpski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba