Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
á pâtisserie, f oklagija
accapareur, euse prekupac
accapareur, euse zelenaš
accompagnement pratnja
accompagner, v dopratiti
accompagner garnirati
accompagner ići uz
accompagner pratiti
accompagner pratiti ( instrumentom )
accompagner pristajati
accompagner sprovoditi
accompagner voditi
anticipation avans
anticipation naučni fantastični (pisci)
anticipation predpostavka
anticipation predviđanje
anticipation preventiva
anticipation prisvajanje
anticipation unaprijed
antipartcule antičestice
antipathie nesimpatičnost
antipathie odbojnost
antipathie odvratnost
apaisant, e umirujući
apaisement mir
apaisement smirivanje
apaisement umirenje
apaiser, v miriti
apaiser smiriti
apaiser smiriti se
apaiser, v staložiti
apaiser uagasiti (žeđ)
apaiser umiriti
apaiser umiriti se
apartě govor za sebe
apartě nasamo
apartě po strani
apartě razgovor po strani
apartě šuškanje
apartě za sebe
apathie apatija
apathie bezosjećajnost
apathie ravnodušnost
apatride apatrid
apatride bez domovine
apatride državljanstvo
apatride osoba bez državljanstva
apparaître nastati
apparaître pojaviti se
apparaître pokazati se
apparaître uskrsnuti
apparat sjaj
apparat svečanost
apparat velike pripreme
apparaux oprema (broda)
apparaux sportska oprema
appareil aparat
appareil avion
appareil fotoaparat
appareil grijalica
appareil instrument
appareil mašina
appareil naprava
appareil odijeca
appareil oruđe
appareil pribor
appareil sprava
appareil uređaj
appareil de dizalica
appareillage aparatura
appareillage naprava
appareillage oprema
appareillage priključak
appareillage proteza
appareillage radi-oprema
appareillage razvodni uređaj
appareillage sistem
appareillage uređaj
appareillement skupljanje
apparemment na prvi pogled
apparemment očito
apparemment po svojoj prilici
apparemment prividno
apparemment vjerovatno
apparence kako se čini
apparence privid
apparence protiv očekivanja
apparence spoljašnost
apparence sudeći po izgledu
apparence vjerovatnoća
apparence zataškati
apparentage prijateljstvo
apparentage savez
apparentage spoj
apparentage srodstvo
apparentage veza
apparente, e istaknut
apparente, e jasan
apparente, e očekivan
apparente, e očit
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pa
- prevod za riječ: pa

Naš jezik Francuski jezik
pa beuh
pa et
pa peuh
(is) pumpati ěpuiser
(is)cijepati lacěrer
(iš)čupati extraire
(iznenadni) napad algarade
(krvna) grupa groupage
(lijepa (ružna)) lica facě, -e
(na)trpati gorger
(partijska) ćelija cellule
(pre)spavati zimskim snom hiberner
(pri)paziti attention
(šećerna) repa betterave
(u dječijem govoru) spavanje dodo
(zobene) pahuljice flocon
antipatija aversion
aparat appareil
aparat dispositif
aparat instrument
aparat machine, f
aparat service, m
aparat za gašenje požara extincteur, -trice
aparat za snimanje zvuka capteur, euse
aparatura accessoire
aparatura appareillage
aparatura ěquipement
aparatura outillage, m
apartman accessoire
apartman (veći) stan appartement
apatija apathie
apatija marasme, m
apatrid apatride
avion jednokrilac s krilom iznad trupa parasol, m
avionski park parc, m
baletna trupa ballet
benzinska pumpa avitailleur
benziski upaljač briquet
bez ijedne pare děbourser
bez napada inattaquě, -e
bez opasnosti franc
bez para bourse
bez para nonpareil, a
bezopasan sur, a
biljni ljepak gomme
bistra supa bouillon
bistra supa clarifier
biti na ispaši pâturer, vb
biti opasan barder
biti pretrpan poslom děborder
biti pristupačan abord
biti u opadanju faiblir
biti u padu coter
bled kao krpa blanc comme un
blijed kao krpa exsangue
blok pamćenja měmoire, f
bolničar spasilac sauveteur, m
bračni par ěpoux
bračni par měnage, m
brod spasilac sauveteur, m
brod u opasnosti dětresse
budno paziti faction
čamac za spašavanje canot
čarapa bas
carinik ( u Španiji) carabinier
čaša za šampanjac coupe
čaša za šampanjac flute
čelični otpaci drogue
celokupan complet, a
celokupan entier, a
celokupan total, a
celokupan tout, a
cepanica buche, f
cepanica nigaud, m
cepanje rupture, f
cepanje scindement, m
cepanje scission, f
cepanje sěparation, f
cepati morceler, vb
cepati scinder, vb
čerupati plumer, vb
cijepanica bille
cijepanica billette
cijepanje clivage
cijepanje děsagrěgation
cijepanje děsembryage
cijepanje dětail
cijepanje ěclatement
cijepanje atoma ěclatement
cijepanje molekula děgradation
cijepati cliver
cijepati fendre
cijepati fissurer
cijepati se fissurer
cirkuski park brasserie
cjelokupan complet, ětě
cjepanica buche
cjepanica cotret
član (partije) adhěrent, e
ćopav boiteux
crveni patlidžan tomate, f
čupanje arrachage
čupanje ěvulsion
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: pa
- prevod za riječ: pa


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| pad | ta | a | pas | po | na | sa | za | ka | par | da | ma | a | ja | ha | la | pak | pa | pal | pan | va | ya |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba