Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
ad k
ad ka
adamo zaljubiti se
adamo naći zadovoljstvo
adaptatio, -onis, f. prilagodba
adaugeo povećati
adaugeo dodati
adaugeo učiniti većim
addo dati
addo donijeti
addo smjestiti
addo nadahnuti
addo uzrokovati
addo dodati
addo pridružiti
adduco voditi
adduco uzrokovati
adduco nagovoriti
adductio, -onis, f. primicanje
adductor, oris, m. primicač
ademptio odnošenje
adeo u tolikoj mjeri
adeo u tolikom obimu
adeo tako dugo
adeo tako daleko
adeo pristupiti
adeo posjetiti
adeo doći k
adeo poduzeti
adeptio uspjeh
adeptio postignuće
adepto uspjeti
adepto postići
adepto dobiti
adfectus pod utjecajem
adfero uzrokovati
adfero pridonijeti
adfero donijeti novosti
adfero izvijestiti
adfero prijaviti
adfero donešeno
adficio pogoditi
adficio utjecati
adficio oslabiti
adficio iscrpiti
adflicto raniti
adflicto oslabiti
adflicto obeshrabriti
adflicto šteta
adflicto lom
adhaero objesiti
adhaero zakačiti
adhaero prisloniti
adhuc do tad
adhuc do sad
adhuc još
adhuc čak i sad
adhuc osim
adhuc također
adicio usmjeriti
adicio nasloviti
adicio priložiti
adicio baciti na
adimpleo ispuniti
adimpleo izvesti
adipiscor preuzeti
adiposus, -a, -um, adj. mastan
aditus, -us, m. prilaz
aditus, -us, m. ulaz
adiuvo pomoći
adiuvo asistirati
adminiculum, -i, n. podupirač
adminiculum, -i, n. potporanj
adminiculum, -i, n. pomagalo
administratio pomaganje
administratio administracija
administratio vlada
admiratio čuđenje
admiratio preneraženost
admiratio iznenađenje
admiratio divljenje
admiror obožavati
admitto priznati
admitto primiti
admoneo savjetovati
admonitio upozorenje
admonitio podsjetnik
admoveo pomaknuti se prema
admoveo prijaviti
adnuo potvrdno klimati
ado pasti
ado ispasti
adopto željeti za se
adopto usvojiti
adopto izabrati
adopto odabrati
adsidue stalno
adsidue bez prestanka
adstringo vezati se
adstringo obvezati
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ad
- prevod za riječ: ad

Naš jezik Latinski jezik
(adv) čak vel
adj mollis
adj osim; prep + acc praeter
adj Trajan jugis
administracija administratio
adv gregatim
adv dugo vremena diu
adv iznenada subito
adv nadaleko i naširoko passim
adv nezasluženo immerito
adv nikad numquam
adv uglavnom utpote
ako ikad quando
ambasador legatus
apsolutni vladar tyrannus
badem amygdalum, -i, n.
barikada obex, -obicis, m. i f.
baš kao kad sicut
biit iznad supero
biti gladan esurio
biti iznad superfluo
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
brada barba, -ae, f.
brada mentum, -i, n.
bradavica verruca, -ae, f.
bradavica na dojci mammila, -ae, f.
čak i sad adhuc
do sad adhuc
do tad adhuc
doba mladosti (20-40 godina) juventus
događanje eventus
dosad hactenus
dosad iam
dosada taedium, tedium
dotad eatenus
gađenje taedium, tedium
gladak glaber
gladak teres, -etis, adj.
gladiti levo
gladovati esurio
grad urbs
grad urbis
grad-država civitas
graditi construo
graditi construxi
graditi constructum
graditi texo
gradivo materia
građanin civis
građanin najnižeg reda proletarius
građanski civilis
građanstvo civitas
građevina aedificium
građevina edificium
građevina edificium
gradski urbanus
gradsko domesticus
hlad umbra
hladno lente
hladnoća frigus
ispadanje prolapsio
izgladiti sedo
izgraditi duco
izgraditi instruo
izgraditi molior
izgraditi molior
izgraditi cestu munio
izgradnja structura, -ae, f.
iznad super
iznad super
iznad supernus
iznad superus
iznad superior
iznad supremus
iznad summus
iznad supra
iznenada repens
iznenada repente
iznenadan subitus
iznenađenje admiratio
izvađeno iz okova expedio
jadan miser
jadno misere
kad cum
kad quatenus
kad quatinus
kad ubi
kad ut
kad bi bilo quasi
kad već quatenus
kad već quatinus
kad već quod
kad već siquidem
kada cum
kada labrum, -i, n.
kada lacus, -us, m.
koje nosi zaradu lucrosus
koje pripada slijedećem danu crastinus
koji otpada deciduus, -a, -um, adj.
koji pripada jagodičnoj kosti zygomaticus, -a, -um, adj.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ad
- prevod za riječ: ad


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a. | ac | an | ado | kad | od | rad | ud | adv | id | pad | sad | adj |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba