Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
an ili
abundans ogroman
abundans preplavljujući
abundantia velika količina
abundantia mnoštvo
abundantia hrpa
aliquando u bilo koje vrijeme
aliquando ponekad
aliquando povremeno
aliquando napokon
aliquanta umjerena
aliquanta ili iste veličine
aliquanto značajno
aliquantum dobar posao
aliquantum dobra pogodba
aliquantus umjeren
aliquantus iste veličine
anastomosis, -is, f. spoj
ancilla služavka
ancilla opatica
angelus anđeo
angiologia, -ae, f. nauka o krvnim žilama
angulus, -i, m. kut
angulus, -i, m. ugao
angustus uzak
angustus ograničen
angustus tijesan
angustus stisnut
animadverto zamijetiti
animadverto vidjeti
animadverto uočiti
animadverto svratiti pozornost
animi u srcu
animus hrabrost
animus odvažnost
animus srčanost
animus volja
animus duh
animus duša
animus karakter
animus intelekt
animus pamćenje
animus svijesnost
animus um
anno Domini godine Gospodnje
annus godina
ansa, -ae, f. držak
ansa, -ae, f. ručka
ansa, -ae, f. petlja
anser, -eris, m. guska
ante prije
ante ispred
antea prije
antea prethodno
antea bivše
antebrachium, -ii, n. podlaktica
anteflexio, -onis, f. pregibanje prema naprijed
antepono stavljeno prije
antepono favorizirano
antepono promovirano
anterior, -ius, adj. prednji
antiquus star
antiquus antikan
antrum, -i, n. pećina
antrum, -i, n. spilja
anularis, -e, adj. prstenast
anulus, -i, m. prsten
anus, -i, m. čmar
anus, -i, m. prsten
aranea paukova mreža
arbor consanguinitatis obiteljsko stablo
blandior laskati
blandior (+ dat) uvjeriti
blanditia privlačnost
blanditia šarm
campana zvono
canaliculus, -i, m. kanalić
canalis, -is, m. kanal
canalis, -is, m. prolaz
candidus jasan
candidus svijetao
candidus bijel
canis, -is, m. pas
canonicus pravni
canonus kanon
canonus Augustin
canto pjevati
choana, -ae, f. lijevak
clibanus peć
clibanus kamin
clibanus tacna za pravljenje kruha
constans spremno
constans stalno
constans čvrsto
constans nepromjenjivo
constans nekolebajuće
constanter spremno
constanter čvrsto
cranialis, -e, adj. prema glavi
cranium, -ii, n. lubanja
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an

Naš jezik Latinski jezik
(stvari) biti dodano accedo
a plant blight uredo
adj Trajan jugis
agilan contentus
agresivan infensus
agresivan infestus
aktivan strenuus
anđeo angelus
antikan antiquus
antikan priscus
aristokratski stalež ili stranka optimates
arogancija flatus
arogancija superbia
arogantan elatus
arogantan superbus
bazalan basalis, -e, adj.
beskrajan aeternus
beskrajan eternus
besmrtan immortalis
bespomoćan inops
besraman impudens
bez granica infinitus
bez mane caste
bez mane perfectus
bez mane silentium
bez nagovaranja sponte
bez prestanka adsidue
bez prestanka assidue
bez suzdržavanja incontinencia
bezbrižan securus
bezbrojan creber
bezdan vorago
bijesan demens
bijesan furibundus
bijesan irascor
bijesan iratus
bijesan iratus
bijesan vehemens
bilješka poslana višem sudu apostolus
biti bijesan saevio
biti bolestan aegresco
biti budan vigilo
biti gladan esurio
biti inferioran cedo
biti jasan promptu
biti koristan pridonijeti prosum
biti koristan pridonijeti profuturus
biti lagan promptu
biti ljubomoran invideo
biti miran sileo
biti nesiguran pendeo
biti odgovoran praesto
biti odgovoran presto
biti odsutan absum
biti pokoran pareo
biti prisutan adsum
biti proziran pellucidus, 3, adj.
biti sličan exaequo
biti sličan exequo
biti smanjen redeo
biti sposoban queo
biti spreman promptu
biti vezan debeo
biti voljan volo
biti žedan sitio
bljeskanje coruscus
bolestan aeger
bolestan eger
bolestan aegrus
bolestan gravatus
bolestan male
bolestan peius
bolestan pessime
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
božanski divinus
božanski pius, 3, adj.
božanski utjecaj divinitus
božansko caelestis
braniti contego
braniti oppugno
braniti patrocinor
braniti se defendo
braniti se reluctor
brojanje ratio
brončani aeneus
brončani eneus
čekanje preastolatio
čekanje prestolatio
četverostran quadratus, 3, adj.
članak talus, -i, m.
članak prsta phalanx, -gis, f.
covenant lex
covenant legis
čudan mirabilis, -e, adj.
dan dies
dan diei
danas hodie
današnji hodiernus
deformirano informis
deprimiran tristis
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: an
- prevod za riječ: an


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a. | ac | ad | dan | on | in | san |


Ljudsko tijelo slikovni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba