Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
a privatum negacija
a. skraćenica od arteria
abbas otac
abbas opat
abbatia opatovina
abbatia manastir
abbatis otac
abbatis opat
abdomen, -inis, n. trbuh
abduco voditi
abduco uzeti
abduco odvojiti
abduco povući
abductio odmicanje
abductor odmicač
abefacio tresti
abefacio labaviti
abefacio oštetiti
abeo otići
abeo umiroviti se
abeo rastati se od života
abeo umrijeti
abeo promijeniti
abeo nestati
aberro, 1. udaljiti se
aberro, 1. odlutati
abscido odsjeći
abscido odvojiti
abscido odnijeti
absconditus skriveno
absens, absentis odsutan
absens, absentis nedostaje
absorbeo progutati
absorbeo odnijeti
absorbeo povećati
absque bez
abstergo obrisati
abstergo očistiti
absum biti odsutan
absum nedostajati
abundans ogroman
abundans preplavljujući
abundantia velika količina
abundantia mnoštvo
abundantia hrpa
abutor iskoristiti u potpunosti
abutor zloupotrebljavati riječnik
abutor koristiti riječ nepravilno
ac i
accedo pristupiti
accedo prići bliže
accedo (stvari) biti dodano
accendo osvijetliti
acceptus dobrodošao
acceptus ugodan
acceptus odgovarajući
accessorius, -a, -um, adj. sporedan
accessorius, -a, -um, adj. manje važan
accessorius, -a, -um, adj. pomoćan
accipio smatrati se dužnikom
accipio primiti
accipio naučiti
accipio uzeti
accommodo prilagoditi se
accusator tužitelj
accuso okriviti
acer oštar
acer žustar
acerbitas strogost
acerbitas gorčina
acerbus gorak
acerbus mutan
acerbus taman
acervus, -i, m. hrpa
acervus, -i, m. gomila
acervus, -i, m. kup
acetabulum, -i, n. zglobna čašica
acidus oštar
acidus kiseo
acies oštrina
acies žustrina
acies rub
acies bojna linija
acies bojno polje
acinus, -i, m. jagoda
acinus, -i, m. bobica
acquiro dobiti
acquiro zaraditi
acquiro primiti
acsi kao da
actum provesti vrijeme
actum živjeti
actum uspjeti
actum voditi
actum voziti
acusticus, -a, -um, adj. slušni
ad k
ad ka
adamo zaljubiti se
adamo naći zadovoljstvo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a.
- prevod za riječ: a.

Naš jezik Latinski jezik
(+ abl) preko super
(+ acc) mirovati sileo
(+ dat) prema obviam
(+ dat) uvjeriti blandior
(+abl) u prisutnosti palam
(+acc) poštovati erubesco
(+dat) gratulor
(adv) čak vel
(conj) za nam
(in dat) otvoren obvius
(ironično) naravno videlicet
(pass + abl) uživati delecto
(prep + abl) iz ex
(stvari) biti dodano accedo
(vjetar) smirivati se concido
a lot multus
a lot plus
a lot plurimum
a plant blight uredo
a tisuću mille
adj mollis
adj osim; prep + acc praeter
adj Trajan jugis
administracija administratio
adv gregatim
adv dugo vremena diu
adv iznenada subito
adv nadaleko i naširoko passim
adv nezasluženo immerito
adv nikad numquam
adv uglavnom utpote
afera res
afera rei
afirmirati protestor, protesto
agent procurator
agilan contentus
agreement lex
agreement legis
agresivan infensus
agresivan infestus
akcija facina, -oris
aklimatizirati consuefacio
ako si
ako ikad quando
ako ne nisi
aktivan strenuus
aktovka scrinium
ali autem
ali ceterum
ali quod
ali sed
allure prolecto
alquod alos
aludirati insinuo
ambasador legatus
ambicija cupiditas
ambis profundum
ambis vorago
anđeo angelus
antikan antiquus
antikan priscus
aparat supellex
aparat supellectilis
apatija lentitudo
apatija lethargus
apsolutni vladar tyrannus
arbor infelix infelix
arena pulvis
aristokrata optimus
aristokratski stalež ili stranka optimates
arogancija flatus
arogancija superbia
arogantan elatus
arogantan superbus
arterija arteria, -ae, f.
asistencija auxilium
asistirati adiuvo
at least quidem
atmosfera aer, aeris
Augustin canonus
autor auctor
autor scriptor
autoritet imperium
autoritet potestas
autoritet regnum
autoritet vox
autoritet vocis
bacač iaculator
bacač strijele iaculator
baciti conicio
baciti eicio
baciti eiectum
baciti iacio
baciti na adicio
baciti se na pod provolvere se
badem amygdalum, -i, n.
bajka fabula
balkon sustentaculum, -i, n.
bar saltem
barbar tonsor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: a.
- prevod za riječ: a.


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a. | ac | i | ad | k | ka | an | s | ja | o | ta | u | ea | pa | sa | za | da | 3 |


Francuski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2018 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba