Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
a privatum negacija
abduco voditi
abduco uzeti
abduco odvojiti
abduco povući
abductio odmicanje
abductor odmicač
absconditus skriveno
absque bez
absum biti odsutan
absum nedostajati
abundans ogroman
abundans preplavljujući
abundantia velika količina
abundantia mnoštvo
abundantia hrpa
abutor iskoristiti u potpunosti
abutor zloupotrebljavati riječnik
abutor koristiti riječ nepravilno
acceptus dobrodošao
acceptus ugodan
acceptus odgovarajući
accessorius, -a, -um, adj. sporedan
accessorius, -a, -um, adj. manje važan
accessorius, -a, -um, adj. pomoćan
accusator tužitelj
accuso okriviti
acerbus gorak
acerbus mutan
acerbus taman
acervus, -i, m. hrpa
acervus, -i, m. gomila
acervus, -i, m. kup
acetabulum, -i, n. zglobna čašica
acidus oštar
acidus kiseo
acinus, -i, m. jagoda
acinus, -i, m. bobica
acquiro dobiti
acquiro zaraditi
acquiro primiti
actum provesti vrijeme
actum živjeti
actum uspjeti
actum voditi
actum voziti
acusticus, -a, -um, adj. slušni
adaugeo povećati
adaugeo dodati
adaugeo učiniti većim
adduco voditi
adduco uzrokovati
adduco nagovoriti
adductio, -onis, f. primicanje
adductor, oris, m. primicač
adfectus pod utjecajem
adhuc do tad
adhuc do sad
adhuc još
adhuc čak i sad
adhuc osim
adhuc također
adiposus, -a, -um, adj. mastan
aditus, -us, m. prilaz
aditus, -us, m. ulaz
adiuvo pomoći
adiuvo asistirati
adminiculum, -i, n. podupirač
adminiculum, -i, n. potporanj
adminiculum, -i, n. pomagalo
adnuo potvrdno klimati
adsidue stalno
adsidue bez prestanka
adsuesco naviknuti se
adsum pomagati
adsum biti prisutan
adsum biti u blizini
adsum prisustvovati
adsumo preuzeti na sebe
adsumo tvrdnja
adsumo prikladno
adsumo poziv
adulatio laskanje
adulatio ulizivanje
adulescens mladić
adulescens mladost
adulescens dečko
adulescentia mladost
adultus odrastao
adultus zreo
aduro potpaliti
aduro zapaliti vatru
aduro svijeću
aduro svjetlo
adustum potpaliti
adustum zapaliti vatru
adustum svijeću
adustum svjetlo
adventicius, -a, -um, adj. tuđ
adventicius, -a, -um, adj. sporedan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: u
- prevod za riječ: u

Naš jezik Latinski jezik
u in
(+ dat) uvjeriti blandior
(+abl) u prisutnosti palam
(pass + abl) uživati delecto
+ gen= osuditi redarguo
a tisuću mille
adv dugo vremena diu
adv nezasluženo immerito
adv uglavnom utpote
allure prolecto
alquod alos
aludirati insinuo
apsolutni vladar tyrannus
Augustin canonus
autor auctor
autor scriptor
autoritet imperium
autoritet potestas
autoritet regnum
autoritet vox
autoritet vocis
bath-tub solium
beast of burden iumentum
bez suzdržavanja incontinencia
bez učinka irritus
bilješka poslana višem sudu apostolus
biskup episcopus
biskupski episcopalis
biti budan vigilo
biti buntovnik lascivio
biti doušnik quadruplor
biti izgubljeno defluo
biti ljubomoran invideo
biti ljut irascor
biti ljut iratus
biti na čelu praesum
biti na čelu presum
biti naviknut soleo
biti nesiguran pendeo
biti neuobičajen praesto
biti odsutan absum
biti prisutan adsum
biti sluga inservio
biti u blizini adsum
biti u mogućnosti possum
biti u mogućnosti posse
biti u mogućnosti potum
biti umjeren tempero
biti unesrećen laboro
biti unipten corruo
biti uništen concido
biti uništen pereo
biti uništen pessum ire
biti uništen ruo
biti uništen rui
biti uništen rutum
biti uočljiv emineo
biti uplašen timeo
biti uređeno consto
biti žustar studio
blizu fere
blizu paene, pene
blizu para
blizu prope
blizu propinquus
blizu propter
blizu sub
bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima opisthotonos
božanski utjecaj divinitus
brinuti colo
brinuti colui
brinuti cultum
brinuti foveo
brinuti fovi
brinuti fotum
brinuti gestum
brinuti gero
brinuti se curo
bubnjište tympanum, -i, n.
bubreg ren, -is, m.
bučiti sono
budala stultus
budući posterus, postremo
buka sonitus
buka turba
buka velike mase tumultus
buljiti aspicio
buljiti intueor
but clunis, -is, f.
but natis, -is, f.
čahura capsula, -ae, f.
četiri puta quater
četverokutast quadrangularis, -e, adj.
cijelim putem usque
čudan mirabilis, -e, adj.
čudesno prodigiosus
čuditi se miro
čuditi se miror
čuđenje admiratio
čudovište monstrum
čun cymba, -ae, f.
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: u
- prevod za riječ: u


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | k | um | s | o | ud | ut | uz | 3 | tu | us |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba