Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
abbas otac
abbas opat
abbatis otac
abbatis opat
abscido odsjeći
abscido odvojiti
abscido odnijeti
absconditus skriveno
absens, absentis odsutan
absens, absentis nedostaje
absorbeo progutati
absorbeo odnijeti
absorbeo povećati
absque bez
abstergo obrisati
abstergo očistiti
absum biti odsutan
absum nedostajati
abundans ogroman
abundans preplavljujući
acceptus dobrodošao
acceptus ugodan
acceptus odgovarajući
accessorius, -a, -um, adj. sporedan
accessorius, -a, -um, adj. manje važan
accessorius, -a, -um, adj. pomoćan
accusator tužitelj
accuso okriviti
acerbitas strogost
acerbitas gorčina
acerbus gorak
acerbus mutan
acerbus taman
acervus, -i, m. hrpa
acervus, -i, m. gomila
acervus, -i, m. kup
acidus oštar
acidus kiseo
acies oštrina
acies žustrina
acies rub
acies bojna linija
acies bojno polje
acinus, -i, m. jagoda
acinus, -i, m. bobica
acsi kao da
acusticus, -a, -um, adj. slušni
adfectus pod utjecajem
adipiscor preuzeti
adiposus, -a, -um, adj. mastan
aditus, -us, m. prilaz
aditus, -us, m. ulaz
administratio pomaganje
administratio administracija
administratio vlada
adsidue stalno
adsidue bez prestanka
adstringo vezati se
adstringo obvezati
adstringo (+ refl) posvetiti se
adstringo učvrstiti
adstringo stegnuti
adstringo složiti
adstringo privući zajedno
adstringo vezati
adstringo pričvrstiti
adsuesco naviknuti se
adsum pomagati
adsum biti prisutan
adsum biti u blizini
adsum prisustvovati
adsumo preuzeti na sebe
adsumo tvrdnja
adsumo prikladno
adsumo poziv
adulescens mladić
adulescens mladost
adulescens dečko
adulescentia mladost
adultus odrastao
adultus zreo
adustum potpaliti
adustum zapaliti vatru
adustum svijeću
adustum svjetlo
adventicius, -a, -um, adj. tuđ
adventicius, -a, -um, adj. sporedan
adventicius, -a, -um, adj. pridošao
adversus prema
adversus protiv
adversus licem ka
adversus suočeno
adversus nasuprot
adversus suprotstavljeno
aegresco razboljeti se
aegresco oštetiti
aegresco pogoršati
aegresco oboljeti
aegresco pogoršati se
aegresco biti bolestan
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: s
- prevod za riječ: s

Naš jezik Latinski jezik
s cum
s per
(+ refl) posvetiti se adstringo
(+abl) u prisutnosti palam
(+acc) poštovati erubesco
(med) selo villa
(pass + abl) uživati delecto
(stvari) biti dodano accedo
(vjetar) smirivati se concido
+ gen= osuditi redarguo
=se sese
a tisuću mille
adj osim; prep + acc praeter
administracija administratio
adv nadaleko i naširoko passim
adv nezasluženo immerito
agresivan infensus
agresivan infestus
ambasador legatus
ambis profundum
ambis vorago
apsolutni vladar tyrannus
aristokrata optimus
aristokratski stalež ili stranka optimates
asistencija auxilium
asistirati adiuvo
at least quidem
atmosfera aer, aeris
Augustin canonus
bacač strijele iaculator
baciti se na pod provolvere se
barbarstvo atrocitas
baš kao proinde ut
baš kao proinde quam
baš kao prout
baš kao qualiter
baš kao da proinde quasi proinde ac si
baš kao da quasi
baš kao kad sicut
baš tako secus
basna fabula
beast of burden iumentum
beskorisno irritus
beskraj infinitas
beskraj infinitio
beskrajan aeternus
beskrajan eternus
besmislica somnium
besmrtan immortalis
bespomoćan inops
besraman impudens
besramno impudenter
bez diskriminacije promisce
bez diskriminacije promiscue
bez diskriminacije promiscus
bez diskriminacije promiscuus
bez prestanka adsidue
bez prestanka assidue
bez suzdržavanja incontinencia
bezvoljnost lentitudo
bezvoljnost lethargus
bezvremenski intempestivus
bezvrijednost irritum
bezvrijednost nequitia
bezvrijednost nequities
bezvrijednost vilitas
bijes furor
bijesan demens
bijesan furibundus
bijesan irascor
bijesan iratus
bijesan iratus
bijesan vehemens
bilješka nota
bilješka poslana višem sudu apostolus
bilo što aliquis
bilo što quilibet
bilo što napravljeno od trstike - olovka calamus
biskup episcopus
biskupski episcopalis
bistar lucidus, 3, adj.
bistar perspicuus
bistra voda lympha, -ae, f.
bistro clarus
biti bez posla vaco
biti bijesan saevio
biti bolestan aegresco
biti čvrst obduro
biti doušnik quadruplor
biti jasan promptu
biti koristan pridonijeti prosum
biti koristan pridonijeti profuturus
biti nesiguran pendeo
biti nespojiv repugno
biti odsutan absum
biti ovješen pendeo
biti posramljen pudeo
biti prisutan adsum
biti sklon amo
biti sklon faveo
biti sklon faveo
biti sklon foveo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: s
- prevod za riječ: s


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | k | o | u | is | os | sa | s. | si | 3 | us |


Enciklopedijski rječnik odbrane BiH

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba