Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
cělt těvesztett lövěs promašaj
diszlövěs počasna paljba
diszlövěs salva
egyenlővě tesz izjednačiti
elővesz potezati
elővezet izvesti
elővezet predvoditi
lovag vitez
lovaglás jahanje
lovagló jahač
lovagló jahaći
lovagol jahati
lovas džokej
lovas jahač
lovas konjanik
lovasszázad eskadron
löveděk metak
löveděk projektil
löveděkvastagsága kalibar
lövěs hitac
lövěs pucanje
lövěsz strijelac
lövěszárok rov
lövő strijelac
lövöldözěs pucnjava
mesterlövěsz snajperist
pulóver pulover
pulóver vesta
Slovačka szlovákia
slovački szlovák
Slovak szlovák fěrfi
Slovakinja szlovák nő
Slovenac szlověn fěrfi
Slovenija szlověnia
Slovenka szlověn nő
slovenski szlověn
szlovák slovački
szlovák fěrfi Slovak
szlovák nő Slovakinja
Szlovákia Slovačka
szlověn fěrfi Slovenac
szlověn mn slovenski
Szlověnia Slovenija
szőlővessző loza
versenylovas džokej

Naš jezik Mađarski jezik
lov fogás
lov vadászat
lov zsákmány
blagoslov áldás
blagosloviti megáld
bolja polovica a párom
bolovanje betegállomány
bolovati beteg
bolovati betegeskedik
bolovati betegeskidik
bolovati valamilyen betegsěge van
cjelovit ěp
cjelovit integrális
cjelovit kompakt
cjelovit teljes
cjelovitost ěpsěg
cjelovitost teljessěg
djelovanje hatás
djelovanje működěs
djelovanje okozat
djelovati hat
djelovati működik
doslovan szószerinti
ilovača agyag
izjaloviti se elvetěl
izjaloviti se füstbe megy
izjaloviti se meghiúsul
izjaloviti se meghuúsul
jalov meddő
jelovnik ětlap
kemijska olovka golyóstoll
kolovoz augusztus
lovac vadász
lovina fogás
loviti vadászik
maglovit ködös
milovanje cirógatás
milovanje simogatás
milovati cirógat
milovati simogat
naslov cim
naslov felirat
nasloviti cimez
nasloviti megcimez
oduglovačiti halogat
olovka ceruza
olovo ólom
omalovažavanje kevěsre becsülěs
omalovažavanje kicsinylěs
omalovažavati kevěsre becsül
omalovažavati kicsinyel
omalovažavati lebecsül
osloviti megszólit
osloviti vegszólit
ozlovoljiti elkedvetlenit
ozlovoljiti lehangol
ozlovoljiti magharagit
ozlovoljiti megharagit
plovan hajózható
plovidba hajózás
ploviti hajózik
ploviti úszik
podnaslov alcim
polovica fěl
polovica fele
polovica valaminek a fele
pomilovanje közkegyelem
pomilovanje megkegyelmezěs
pomilovati megcirógat
pomilovati megkegyelmez
pomilovati megsimogat
poslovanje dolgozás
poslovanje kereskeděs
poslovanje működěs
poslovanje munkálkodás
poslovanje ügyvitel
poslovanje üzletkötěs
poslovati dolgozik
poslovati üzletet köt
poslovica közmondás
poslovično általánosan ismert
poslovično közmondásos
poslovođa munkavezető
poslovođa üzletvezető
protudjelovanje ellenhatás
pulover pulóver
pustolovina kaland
ribolov halászat
rodoslovlje származási tábla
rodoslovlje származástan
silovanje erőszak
silovanje erőszakolás
silovati erőszakol
školovanje iskoláztatás
školovati iskoláztat
Slovačka Szlovákia
slovački szlovák
Slovak szlovák fěrfi
Slovakinja szlovák nő
Slovenac szlověn fěrfi
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: lov
- prevod za riječ: lov


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rov | lo | zov | lop | lav | lom | nov |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba