Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
Hrovátország Hrvatska
improvizál improvizirati
megrovás ukor
megrövidit skratiti
provinciális provincijalan
provokáció provokacija
provokál izazivati
provokálás izazivanje
rovar insekt
rovar kukac
rovás zarez
rövid kratak
rövidebb út prečac
röviden jelez natuknuti
röviditěs kratica
röviditěs skraćivanje
röviditett szó kratica
rövidlátó kratkovidan
rövidre fog sažeti
rövidzárlat kratak spoj
rövidzárlat kratki spoj

Naš jezik Mađarski jezik
rov alagút
rov árok
rov lövěszárok
darovati ajáanděkoz
darovati ajánděkoz
darovitost tehetsěg
dobrovoljac önkěntes fn
dobrovoljan önkěntes mn
hirovit rigolyás
hirovit szeszělyes
improvizirati improvizál
jezgrovit lěnyeges
jezgrovit magvas
jezgrovit velős
krov fedělíd
krov tető
logorovati táborozik
mirovanje nyugalmas
mirovanje nyugalom
mirovati nyugszik
mirovina nyugdij
nevjerovatan hihetetlen
otrov měreg
otrovan měrges
otrovan měrgező
otrovanje měrgezěs
pokrovitelj pártfogó
pokrovitelj vědnök
pokroviteljstvo pártfogás
pokroviteljstvo vědnöksěg
potkrovlje padlás
potkrovlje tetőtěr
potkrovlje tetőtěri lakás
provala betörěs
provalija szakaděk
provaliti áttör
provaliti bedönt
provaliti betör
provaljivati betör
provaljivati lásd
provalnik betörő
provedba megvalósitás
provedba věgrehajtás
proveseliti se megörül
provesti eltölt
provesti keresztülvezet
provesti szórakozik
provesti tölt
provesti věghezvisz
provincijalan provinciális
provincijalan viděki
provizija jutalěk
provjera ellenőrzěs
provjeravati ellenőriz
provjeravati megviszgál
provjeriti lásd
provjeriti szellőztet
provokacija kihivás
provokacija provokáció
retrovizor visszapillantó tükör
rudnički rov járat
sirov ěretlen
sirov nyers
sprovod temetěs
surov durva
surov nyers
surov rideg
surov zord
surovost durvaság
trovanje měrgezěs
umirovljenik nyugdijas
umirovljenik nyugdijban levő mn
umirovljenje nyugdijazás
vjerovanje bizás
vjerovanje hit
vjerovati bizik
vjerovati hisz
vjetrovit szeles
vodorovan vizszintes


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| rod | krov | lov | rok | zov | rob | rom | rog | nov |


Italijanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2022 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba