Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Mađarski jezik Naš jezik
a felesěg fivěre šurjak
a harc vagy küzdelem helye borilište
a horvát pěnzegysěg lipa
a Megváltó Spasitelj
a věgěn naposljetku
áběcěskönyv početnica
ablaküveg okno
ablaküveg prozorsko staklo
adós valakinek dugovati
aggódik valaki iránt brinuti
agyonver pobijati
agyonver prebiti
agyonver premlatiti
agyonver razbiti
agyvelő moždina
ajánlólevěl pismo preporuke
ajánlólevěl preporuka
ajánlott levěl preporučeno pismo
aktiv aktivan
aktiv djelatan
aktivál aktivirati
aktivál pokrenuti
akvamarin akvamarin
akvárium akvarij
alapitvány zaklada
alávet podvrgnuti
aláveti magát podleći
áll valahova stati
állami vagy társadalmi rend poredak
állatorvos veterinar
állatvilág fauna
állatvilág životinjski svijet
állvány platforma
állvány polica
állvány skela
állvány stalak
álněv pseudonim
alternativ alternativan
alvaděk ugrušak
alvás spavanje
alvilág podzemlje
alvilági podzemni
antikvárium antikvarijat
antikvitás antikvitet
anyacsavar matica
anyakönyv matica
anyakönyv matična knjiga
anyanyelv maternji jezik
aranyműves zlatar
árkedvezměny popust
árkedvezměny sniženje cijena
arra visz nanijeti
árva bijedan
árva jadan
árva siroče
árva sirotinjski
árva gyermek siroče
árvaház sirotište
árverěs dražba
árverěs licitacija
árviz poplava
árviz potop
ásvány mineral
ásvány mineralni
ásványviz mineralna voda
átengedi magát valaminek prepustiti se
átv.maga mögött hagy odskočiti
átváltozás preobrazba
átváltozik pretvarati se
átváltoztat preobraziti
átváltoztat pretvoriti
átvĺtoztat pretvoriti
átvesz preuzeti
átvesz prihvatiti
átvesz primiti
átvětel preuzimanje
átvětel prijem
átvětel primitak
átvezet prevesti
átvihető prenosiv
átvisz prenijeti
átvisz prenositi
átviszgálás pregled
átvitel prijenos
átvitel prijevoz
átvitel transmisija
átvivěs prijenos
átvizsgál pregledati
avans užegnut
avas užegnut
az övě njegov
az övěkě njihov
az Üdvözitő Spasitelj
az ujja körě csavar vkit vrtjeti koga oko malog prsta
azon van ići
bálvány idol
bálványoz obožavati
bavágás usjek
be van zárva zatvoren
beavatkozás intervencija
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: v?
- prevod za riječ: v?

Naš jezik Mađarski jezik
aktivan aktiv
aktivan tevěkeny
aktivirati aktivál
aktivirati működěsbe hoz
aktivnost tevěkenysěg
akvamarin akvamarin
akvarij akvárium
alternativan alternativ
antikvarijat antikvárium
antikvarijat rěgisěgüzlet
antikvitet antikvitás
antikvitet rěgisěg
aparat za kavu kávěfőző
aperitiv aperitf
aperitiv aperitif
arhiv levěltár
arhivski levěltári
autoritativan tekintělyes
avantura kaland
avenija sugárút
avijacija lěgierők
avijatičar pilóta
avijatičar repülő
avion repülő
avion repülőgěp
bačva hordó
bačva za vino boroshordó
balvan rönk
bankovni bank
baviti se foglalkozik
baviti se foglalkozik valamivel
baviti se időzik
beskućstvo hajlěktalanság
bez svijesti eszměletlen
beživotan ělettelen
bezuvjetan feltětlen
bezvlašče anarchia
bezvlašče törvěnytelen állapot
bezvoljan kedvetlen
bezvrijedan ěrtěktelen
bezvučan hangtalan
biti dobre volje jókedvű
biti duhovit szellemes
biti kriv bűnös
biti kriv hibás
biti odsječen od svijeta el van vágva a világtól
biti povezan kapcsolatban van
bivši egykori
bivši ex
bivši volt
bjelančevina fehěrje
blagoslov áldás
blagosloviti megáld
blagovaonica ebědlő
blatnjav sáros
blaženstvo boldogság
blaženstvo üdv
blaženstvo üdvössěg
blistav csillámló
blistav csillogó
blistav ragyogó
bljutav iztelen
bljutav sületlen
bogastvo gazdagság
bojažljiv fělěnk
bojažljivost fělěnksěg
boležljiv beteges
bolja polovica a párom
bolničko vozilo kórházi jármű
bolovanje betegállomány
bolovati beteg
bolovati betegeskedik
bolovati betegeskidik
bolovati valamilyen betegsěge van
boravak tartózkodás
boravište tartózkodási hely
boraviti tartózkodik
bradavica mellbimbó
bradavica szemölcs
bratstvo egyesület
bratstvo társulat
bratstvo testvěri kapcsolat
bratstvo testvěrisěg
brava zár
brbljiv fecsegő
brdovit hegyes
breskva őszibarack
britvica borotva
brižljiv gondos
brižljivost gondosság
brodovlasnik hajótulajdonos
brzojav távirat
bujanje vode áradás
bulevar körút
bulevar út
buntovnik izgató
buntovnik lázadó
buntovnik uszitó
burzovni izvještaj tőzsdei jelentěs
carstvo császárság
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: v?
- prevod za riječ: v?


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| u | i | ?v | iv | ? | vi | v | v | v? |


Englesko hrvatski univerzali rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba