Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Tag dan
alltäglich jednoličnost
alltäglich svakidašnji
alltäglich svakodnevni
Alltäglichkeit dosada
Dienstag, der utorak
Donnerstag, der četvrtak
es tagt sviće
Feiertag, der blagdan
Feiertag, der praznik
Feiertag, der raspust - školski
Feiertag, der svetkovina
folgender Tag jutro
folgender Tag sutradan
folgender Tag sutrašnji
folgender Tag sutrašnjica
Freitag petak
Geburtstag, der rođendan
heutzutage dan-danas
heutzutage sada
heutzutage u naše doba
heutzutage za naših dana
Jahrestag godišnjica
Landtag, der sabor
Mittag podne
Mittag ponoć
Mittagbrot, das ručak
Mittagessen, das ručak
mittägi podne
mittägi podnevni
Mittagszeit podne
Mittagszeit podnevni
Montag ponedjeljak
Montage montiranje
Montage namještenje
Nachmittag po podne
Nachmittag poslije podne
nächsten Tages sutradan
nächsten Tags sutradan
Namenstag imendan
Pentagon ministarstvo vojske SAD
Pentagon pentagon
Plantagenbesitzer, der vlasnik plantaže
Reisetagebuch plan puta
Reisetagebuch putni vodič
Reisetagebuch putopis
Sabotage diverzija
Sabotage ometanje rada
Sabotage sabotaža
sabotage svjesno ometati
Samstag, der subota
Stagnation mrtvilo
Stagnation stagnacija
Stagnation zastoj
stagnieren biti ustajao
stagnieren ne oticati
Tagebuch bilježnica
Tagebuch dnevnik
Tagebuch kalendar
Tagelöhne poljski radnik
tagen svanuti
tagen svitati
tagen zasijedati
Tagesanbruch, der jutro
Tagesanbruch, der svanuće
Tagesanbruch, der svitanje
Tageslicht dan
Tageslicht svanuće
Tageslicht svjetlost dana
Tagesordnung agenda
Tagesordnung dnevni red
Tagesordnung podsjetnik
Tagesordnung program rada
Tagesumsatz, der dnevni promet
täglic dnevne novine
täglic dnevni
täglic svakodnevni
Tagundnachtgleiche ravnodnevnica
Tagung, die kongres
Tagung, die sastanak
Tagung, die skupština
Tagung, die zasijedanje
vertagen obustaviti
vertagen odgoditi
vertagen odložiti
vertagen prekinuti
vertagen produžiti
vertagen zaključiti
Vertagung odgađanje
Vertagung prekid sjednice
vierzehn Tage dvije nedjelje
Vormittag jutro
Vormittag prije podne
zu Mittag essen ručati
zu Mittag speisen ručati

Naš jezik Njemački jezik
antagonista Widersacher
antagonizam Gegensatz, der
pentagon Pentagon
protagonista Vorkämpfe
štagalj Scheune, die
stagnacija Stagnation


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| teg | tak | taj | ta | trag | trg | nag | Tag | sag | mag |


Morton Bensson Srpsko-Hrvatsko-Engleski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba