Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Njemački jezik Naš jezik
Sage legenda
Sage mit
Sage mitska ličnost
Sage predanje
Sage priče o bogovim
Sage saga
absagen ne držati
Ansager, der najavljivač
Ansager, der objavljivač
Ansager, der spiker
aussagend predikativ
Hörensage glas
Hörensage prepričavanje
Laubsägearbeit rezbarija
Massage masaža
massage masirati
Massage trljanje
säge fino ozubiti
säge izreckan
säge nazubljen
Säge, die testera
säge zupčast
sagen čitati
sagen govoriti
sagen iskazati
sagen izjaviti
sagen izreći
sagen kazati
sagen mišljenje
sagen odgovarati
sagen reći
Sagen red
sagen saopštiti
sägen testerati
sägen testerisati
sagenhaft basnoslovan
sagenhaft legendaran
sagenhaft nevjerovatan
Sägewer strugara
Sägezah zubac testere
sozusagen tako reći
untersagen spriječiti
untersagen zabraniti
Versagen bankrot
Versagen greška
versagen ne uspjeti
versagen nedostajati
Versagen nestašica
Versagen neuspjeh
versagen opasti
Versagen prelom
Versagen propast
versagen propasti
Versagen propust
versagen propustiti
versagen razočarati
Versagen stečaj
Visage lice
Voraussage prognoza
voraussagen gatati
voraussagen prognozirati
voraussagen proreći
voraussagen proricati
Vorhersage predviđanje
Vorhersage prognoza
Vorhersage proricanje
vorhersagen naslutiti
vorhersagen predosjetiti
vorhersagen predskazati
vorhersagen pretskazati
vorhersagen proreći
vorsagen čitati napamet
vorsagen deklamovati
vorsagen govoriti
vorsagen nabrajati
vorsagen pričati
vorsagen recitovati
Wahrsagen gatanje
wahrsagen gatati
wahrsagen predskazati
wahrsagen proreći
wahrsagen vračati
Wahrsager, der gatalac
Wahrsager, der prorok
Wahrsager, der vrač
Wahrsagerin gatalac
Wahrsagerin gatara
Wahrsagerin, die vračara
weissagen gatati
weissagen proreći
weissagen proricati
weissagen vračati
Weissager, der prorok
Weissager, der vrač
Weissagerin, die vračara
Wetteransager meteorolog
Wettervorhersage, die vremenska prognoza
Zeugenaussage, die dokaz
zeugenaussage dokazati
Zeugenaussage, die dokazni materijal
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sage
- prevod za riječ: sage


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sa?e | Lage | lage | Sage | saga | sge | sagen | sag |


Poslovni protokolni rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba