Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
abdicirati abdicirati
abdicirati odstupiti
abonent pretplatnik
abortirati spláviti
abortus abórtus
abortus spláv
absolutan apsolutan
absolutan neograničen
absolutan potpun
absorbirati apsorbirati
absorbirati upiti
absorbirati usisati
abstakten apstraktan
abstinenca apstinencija
abstinenca odricanje
abstinenca suzdržljivost
abstinirati apstinirati
abstinirati suzdržavati se
abstinirati uzdržati se
adaptacija adaptacija
adaptacija preradba
adaptacija preuređenje
adaptacija prilagodba
adaptirati adaptacija
adaptirati preraditi
adaptirati preurediti
adaptirati prilagoditi
administracija administracija
administracija činovništvo
administracija uprava
administracija upravljanje
adut adut
aeronautika letálstvo
agent agent
agent posrednik
agent zastupnik
agentinski argentinski
agitacija agitacija
agitirati agitirati
agitirati nagovarati
agitirati promicati
akrobat akrobat
akt akt
akt čin
akt djelo
akt spis
aktivan aktiven
aktivan dejáven
aktivirati aktivirati
aktivnost aktivnost
aktivnost djelovanje
aktivnost rad
aktovka aktovka
aktovka torba za spise
aktualan aktuálen
aktualen aktualan
aktualen sadašnji
aktualen suvremen
aktualen zbiljski
akumulator akumulátor
akumurator akumulator
akupunktura akupunktura
akustika akustika
alat oródje
alternativen alternativan
amater amater
ambicioznost ambicioznost
ambulanta ambulanta
amnestija amnestija
amnestija "pomilovanje
amortizer amortiz^er
amortizer blažilec
amortizer blažilnik
amplituda amplituda
amputirati amputirati
amputirati odrezati
amputirati odsjeći
analfabet analfabet
analfabet nepismen čovjek
analizirati analizirati
analizirati raščlaniti
anatomija anatomija
anatomski anatomski
anegdota anekdóta
anekdota anegdota
anestetik anestetik
anestetik sredstvo za umrtvljenje
anestezija anestezija
angažirati angažirati
angažirati se angažirati se
anketa anketa
anonimnost anonimnost
anonimnost bezimenost
anonimnost nepoznatost
antena antena
antibiotik antibiotik
antičen antikni
antidepresiv antidepresiv
antikni antični
antikvariat antikvarijat
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: t?k
- prevod za riječ: t?k

Naš jezik Slovenski jezik
"prehladiti se prehladiti se
"tjerati priganjati
abdicirati abdicirati
abdicirati odstopiti
abortirati splaviti
abórtus abortus
abortus splav
absolúten apsolutan
absolútno apsolutno
absorbirati apsorbirati
abstinirati se apstinirati
abstrákten apstraktan
adaptacija adaptacija
adaptacija adaptirati
administracija administracija
adresirati naslov
adut adut
aeronautika letalstvo
agent agent
agitacija agitacija
agitirati agitirati
akrobat akrobat
akt akt
aktiven aktivan
aktivirati aktivirati
aktivnost aktivnost
aktovka aktovka
aktualan aktualen
aktuálen aktualan
akumulátor akumulator
akumulator akumurator
akupunktura akupunktura
akustika akustika
alat orodje
alpinist planinec
alternativan alternativen
alternativan izbiren
amater amater
ambicioznost ambicioznost
ambulanta ambulanta
amnestija amnestija
amortizer blažilec
amortiz^er amortizer
amplituda amplituda
amputirati amputirati
analfabet analfabet
analizirati analizirati
analizirati razčleniti
anatomija anatomija
anatomski anatomski
anegdota anekdota
anekdóta anegdota
anestetik anestetik
anestezija anestezija
angažirati angažirati
angažirati se angažirati se
anketa anketa
anonimnost anonimnost
antena antena
antibiotik antibiotik
antični antikni
antidepresiv antidepresiv
antikni antičen
antikvarijat antikvariat
antikvitet starina
antikviteta antikvitet
antilop semiš
antiseptičan razkužilen
antiseptičen antiseptičan
antivariat antikvarijat
aparat aparat
aparati za gašenje požara gasilni aparat
apartma apartman
apartman apartma
apelirati apelirati
aperitiv aperitiv
apetit apetit
apetit tek
apostol apostol
apsolutan absolutan
apsorbirati absorbirati
apstinencija abstinenca
apstinirati abstinirati
apstraktan abstakten
aranžirati aranžirati
arbitraža arbitraža
Argentina Argentina
Argentinac Argentinac
argentinski agentinski
argentinski argentinski
argument argument
arhitěkt arhitekt
arhitekt arhitetekt
arhitektica arhitekta
aristokracija aristokracija
aristokrat aristokrat
aritmetika aritmetika
arogantan ošaben
arterija arterija
arterija odvodnica
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: t?k
- prevod za riječ: t?k


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| a | i | rt | s | ta | to | ti | tu | v | u | z |


Međunarodni rječnik arhitekture građevinstva i urbanizma

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba