Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
tir kolosijek
tir kolosjek
abortirati spláviti
adaptirati adaptacija
adaptirati preraditi
adaptirati preurediti
adaptirati prilagoditi
agitirati agitirati
agitirati nagovarati
agitirati promicati
amputirati amputirati
amputirati odrezati
amputirati odsjeći
aretirati uhititi
bankrotirati bankrotirati
bankrotirati pasti u stečaj
citirati citirati
citirati navoditi
deportirati deportirati
deportirati izgnati
deportirati prognati
dezertirati dezertirati
diskutirati diskutirati
diskutirati raspravljati
eksistirati egzistirati
eksperimetirati eksperimentirati
emitirati emitirati
fermentirati fermentirati
fermentirati kvasati
fermentirati vreti
garantirati garantirati
gravitirati težiti
interpretirati interpretirati
interpretirati objašnjavati
interpretirati tumačiti
investirati investirati
investirati uložiti
komentirati komentirati
komentirati objašnjavati
komentirati tumačiti
kompromitirati kompromirati
kompromitirati osramotiti
meditirati meditirati
nokavtirati nokautirati
pastir pastir
pilotirati pilotirati
pilotirati upravljati avionom
pretiran pretjeran
pretiravati pretjerivati
profitirati profitirati
profitirati zaraditi
protestirati prosvjedovati
protestirati protestirati
recitiranje recitiranje
recitirati recitirati
rehabilitirati rahabilitirati
rekrutiranje novačenje
rotirati kružiti
rotirati okretati
rotirati rotirati
sabotirati sabotirati
simetirčen simetričan
štiri četiri
štirideset četrdeset
štirinajst četrnaest
štirioglat četvrtast
tiran tiranin
tirnica tračnica
zatiranje ugnjetavanje

Naš jezik Slovenski jezik
abortirati splaviti
agitirati agitirati
amputirati amputirati
bankrotirati bankrotirati
četiri štiri
citiranje navajanje
citirati citirati
citirati navajati
deportirati deportirati
dezertirati dezertirati
diktirati narekovati
diskutiranje razpravljanje
diskutirati diskutirati
egzistirati biti
egzistirati eksistirati
egzistirati obstajati
eksperimentirati eksperimetirati
emitiranje oddajanje
emitirati emitirati
emitirati izdajati
emitirati oddajati
fermentirati fermentirati
garantirati garantirati
garantirati zajamčiti
imitirati posnemati
interpretirati interpretirati
investirati investirati
komentirati komentirati
konstatirati dognan
leptir metulj
meditirati meditirati
nokautirati nokavtirati
pastir pastir
pilotirati pilotirati
portir vratar
profitirati profitirati
prostirati pogrinjati
prostirka pregrinjalo
protestirati protestirati
rahabilitirati rehabilitirati
recitiranje recitiranje
recitirati recitirati
rotirati rotirati
sabotirati sabotirati
šutirati brcati
tiranin tiran
transportirati prevažati
tretirati obravnavati
uvertira uvertura


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ir | tim | hir | mir | sir | ti | tih | tip | vir | ir |


Englesko hrvatski školski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba