Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Slovenski jezik Naš jezik
vir izvor
vir vir
vir vrelo
aktivirati aktivirati
devalvirati devalvirati
devalvirati sniziti vrijednost
izvirati izvirati
izvirati potjecati
izvirnik izvornik
izvirnik original
klavir klavir
konzerviran knzerviran
konzervirati konzervirati
močviren močvaran
močvirje močvara
motivirati dati poticaj
motivirati motivirati
okvir okvir
ovira prepreka
ovira zapreka
ovirati priječiti
ovirati smetati
renoviranje obnavljanje
renoviranje renoviranje
renovirati obnavljati
renovirati obnoviti
renovirati renovirati
rezervirati rezervirati
tetoviranje tetoviranje
uokviriti uokviriti
virtuoz virtuoz
virus virus
zavirati kočiti

Naš jezik Slovenski jezik
vir vir
vir vrelec
vir vrtinec
aktivirati aktivirati
devalvirati devalvirati
izvirati izvirati
izviren autentičan
klavir klavir
klavirist pianist
knzerviran konzerviran
konzervirati konzervirati
motivirati motivirati
okvir okvir
renoviranje renoviranje
renovirati prenoviti
renovirati renovirati
rezerviranost zadržanost
rezervirati rezervirati
svirač godec
svirati igrati
tetoviranje tetoviranje
uokviriti uokviriti
viriti kukati
viriti kroz ključaonicu kukati skrozi ključavnico
virtuoz virtuoz
virus virus


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| vid | ?ir | hir | mir | sir | vic | tir | ir |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba