Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
açcicik, n kutic
açcicik uglic
acemilik neiskustvo
acemilik nezrelost
açicik kutić
açicik uglić
açik deficit
açik jasan
açik, adv. jasno
açik javan
açik lukav
açik manjak
açik očigledan
açik, adv. očigledno
açik otvoren
açik, adv. otvoreno
açik razgovetan
açik razgovijetan
açik, adv. razgovijetno
açik razumljiv
açik, adv. razumljivo
açik svetao
açik, adv. svijetlo
açik, a vedar
açik, adv. vedro
açik židak
açik alan, n. čistina
açik baş, a. gologlav
açik saha, n. čisto polje
açikça, adv. jasno
açikça, adv. javno
açiklama, n. izjašnjenje
açiklama, n. objašnjavanje
açiklama objašnjenje
açiklama, n. otkrivanje
açiklama, n. rasprava
açiklamak, v. objasniti
açiklamak, v. protumačiti
açiklamak, v. rastumačiti
açiklamak, v. razjasniti
acikli, adv. dirljivo
açiklik, n. jasnoća
açiklik, n. jasnost
acikmak, v. gladovati
acikmak, v. izgladneti
acikmak, v. ogladneti
acilik, n. čemer
acilik, n. gorčina
acilik vermek, v. zagorčati
açmazlik, n. rezervisanost
adacik, n. ostrvce
adaletsizlik, n. nepravda
adaylik, n. kandidatura
adi kötüye çikmiş, a. zloglasan
adilik, n. inferiornost
adilik, n. prostota
Adriyatik, l.i.u.ü a jadranski
Adriyatik denizi, n. Jadransko more
ağarik, a. sed
ağirlik opterećenje
ağirlik, n. težina
ağirlik, n. tromost
ağirlik mekerzi, n. težište
ağiz sikiliği, n. diskrecija
ağzi açik bakip durma, n. vika
ağzi açik bakip durma, n. zijanje
ağzi açik bakip durmak, v. vikati
ağzi açik bakip durmak, v. zijati
ahbaplik, n. prijateljstvo
ahenksizlik, n. razdor
ahlâksizilik, n. iskvarenost
ahlâksizilik, n. nemoralnost
ahlâksizilik, n. obest
ahlâksizilik, n. razvrat
ahlaksizlik raskalašnost
ahlâksizlik nećudorednost
ahmaklik, n. blesavost
ahmaklik, n. budalaština
ahmaklik, n. glupost
ak diken, n. glog
akademik, a. akademski
akasyalik, a. bagremar
akil estaliklari, n. psihoza
akillilik tasalma, n. nadmudrivanje
akilsizlik, n. bezumlje
akimlik, n. jalovost
akimlik, n. nekorisnost
akimlik neplodnost
akli gelişmemişlik, n. zatucanost
aklik, n. belilo
aklik, n. belina
akrabalik, n. rodbina
akrabalik, n. srodnost
akrabalik, n. srodstvo
aksaklik, ˘gi hromost
aksilik, n. smetnja
aksirik, n. kijanje
ala balik, n. pastrmka
ala balik avi lov na pastrmke
alaca karanlik, n. sumrak
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ik
- prevod za riječ: ?ik

Naš jezik Turski jezik
"ekonomika ekonomi
"neradnik avarelik
"oblikovati şekillendirme
agrotehnika tarim teknik bilimi, n
akademik akademisyen, m.
antikorozivan pasa karşi, a
antikvar antikaci, n.
antikvarnica antikacilik, n.
antikvarno antikalik
antikvitet antika, n.
Arktik Åžimal Kutbu mintakasi, n
Arktikn Arktik
artikal ticaret eşyasi
artikulacija telaffuz, n
artikulisati telaffuz etmek, v
ašikovanje aşiklik, n
ašikovati aşiklik etmek, v
atletika atletizm, n
bankarsdi činovnik banka memuru
baštinik mirasçi
bednik mutsuz erkek, b
besednik söz satmak, m
bešika beşik, n
beskućnik evsiz, n
beskućnik ocaksiz, n
beskućnik odsuz, n
besmrtnik ölmez, n
bezbožnik ateist
bezbožnik dinsiz
bezbožnik gâvur, n
bezbožnik imansiz
bezbožnik kâfir, n
bezbožnik Tanri tanimaz, n
bezobraznik utanmaz erkek, n
bezumnik ahmak
bezumnik akilsiz, n.
bezumnik budala
bezumnik çilgin
bezumnik deli
bezumnik izansiz
bicikl besiklet, m
bicikl bisiklet, n
biciklista bisikletçi, n
bik boğa, n
bik Sevir
bilježnik noter, n
blagajnik hazinedar
blagajnik veznedar, n
bodljika diken, n
bodljika iğne, f
bodljikav dikenli, a
bodljikav dikneli, a
bodljikav iğneli, a
bolesnik hasta, n
boljševik bolşevik, n
botanika bitki bilimi, n
botanika botanik, n
botanika nebatat, n
boziti se na biciklu bisiklete binmek
brakolomnik nikâhi kiran erkek, n
briket briket, n
briket linyit ile kömür tozunun sikiştirilmasiyla yapilan kömür
brodolomnik batik, n
brodolomnik deniz kazasinda uğramiş, n
brodolomnik geminin batmasinda uğramiş, n
brodolomnik kazazade, n
brodovlasnik gemi sahibi, n
brodovlasnik gemi sahiibi
brojčanik saat minesi
budilnik çalar saat, n
budilnik uyandirici saat, n
buntovnik isyanci, n
čajnik çay ibriği, n
čajnik çaydanlik, n
carinik gümrük memuru, n
carinik gümrükçü, n
časovnik saat, n
čelik çelik
cenovnik fiyat cetveli, n
cenovnik fiyat listesi, n
četnik çeteci
čika ihtiyar
cika keskin ses
čikati dürtmek, v
cikati keskin sesle bağirmak
čikati kişkirtmak, v
ciklon kasirga
ciklon siklon, n
ciklus deviri, n
ciklus devre
ciknuti kaynamak, v
čiko ihtiyar
cikorija hindiba, n
činovnik görevli
činovnik memur
cvikeri gözlükler, n
davljenik boğan, n
degenerik dejenere, n
delikatan beleşik
delikatan belişik
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ?ik
- prevod za riječ: ?ik


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ak | k | bik | dik | ek | iko | i | i? | iki | il | i | ilk | im | in | ip | irk | is | it | iz | ok | sik | ?ik | lik |


Albanski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba