Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
arama premetačina
arama pretraživanje
arama traženje
arama tražnja
aramak potražiti
aramak, v. pretražiti
aramak pretraživati
aramak tražiti
ayaramaz çocuk deran
ayaramaz çocuk derište
ayaramaz çocuk, n klinac
bir işe yaramaz nepotrebljiv
haramazade, n kopile
karamasar, n pesimista
karamasarli, a pesimistički
karamasarlik, n pesimizam
kazaya uğaramak, v nadrljati
kazaya uğaramak nagrebusiti
kazaya uğaramak nastradati
kazaya uğaramak postradati
kazaya uğaramak stradati
mayin tarama gemisi, v minolovac
yaramak, v valjati
yaramaz bitanga
yaramaz mangup
yaramaz, a nevaspitan
yaramaz, n vragolan
yaramaz kiz vragolanka
yaramaz l.i.ü.u neposlušan
yaramaz l.i.ü.u nevaljao
yaramaz l.i.ü.u nevaspitan
yaramaz l.i.ü.u, a vragolast
yaramazlik vragolija

Naš jezik Turski jezik
daramar karmakaişiklik
marama mahrama, n
naramak demet
naramak kucak


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| acima | adamak | a?lama | ah?ama | akraba | alaca | alma | ama | amma | anlama | anma | ara | araba | ara | araci | aramak | aranma | aranmak | araz | arka | arkada | arkaya | arma | arme | aroma | arpa | artma | artmak | arya | asma | atama | atamak | atlama | atma | avlama | azami | azam | baraka | apama | arpma | dalama | dram | drama | gram | harcama | kama | kanama | kapama | karaca | kararma | kavrama | kramp | krema | mahrama | marama | okrama | orada | oraya | parlama | saraka | sarma | taraa | tartma | trampa | yama | yaramak | yaramaz | yarasa | yarma | yasama |


Rječnik bosanskog jezika

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2020 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba