Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
biçare, n sirotan
biçare sirotinja
biçarelik nemoć
çaçaron brbljiv
çar, n car
çarçur etmek rasipati
çaresiz, a bespomoćan
çaresiz, a bezizlazan
çaresizce beznadežno
çaresizlik nemoć
çarezis bedan
çarezis bespomoćan
çarezis bezizlazan
çarezis beznadežan
çarezis, a jadan
çarezis neizlečiv
çarezislik, n neizlečivost
çariçe, n carica
çariçik, n opanak
çarikçi, n opamčar
çarikçi opančar
çark kotač
çarlik, n carevina
çarlik carstvo
çarlik, n opanak
çarlik i.l.ü.u, a carski
çarlik l-i-ü.u, a carski
çarpiçmak, v sukobiti se
çarpik iskrivljen
çarpik kos
çarpik kriv
çarpik, a nakriv
çarpiklaşmak, v vitoperiti se
çarpilma, n zameranje
çarpilma zameravanje
çarpilmak zameravati
çarpilmak, v zameriti
çarpim tablosu, n tablica
çarpişma bitka
çarpişma boj
çarpişma, f borba
çarpişma sudar
çarpişma sukob
çarpişma, n tuča
çarpişma tučnjava
çarpişmak boriti se
çarpişmak, v sudariti se
çarpitmak, c otkucati
çarpma, n množenje
çarpmak lupati
çarpmak lupiti
çarpmak množiti
çarpmak pomnožiti
çarpmak, v tući
çarpmak zaigrati
çarşaf, n čaršaf
Çarşamba, n sreda
çarşi čaršija
çarşi, n pijaca
çarşi l.i.ü.u, a čaršijski
gözde çarpan, a uočljiv
gözde çarpan upadljiv
gözde çarpici, a upadljiv
gözde çarpmayan, a neupadljiv
güneş çarpmasi, n sunčanica
icar arenda
icar kiridžija
icar kirija
icar, n najam
icar zakup
icar l.i.ü.u, a najamni
Macar, n Mađar
Macar kadin, n Mađarica
Macaristan, n Mađarska
Macaristan l.u.i.ü, a mađarski
pancar, n cvekla
pancarci, n uzgajivač
ticaret Pazar
ticaret pozitiv
ticaret trgovanje
ticaret, n trgovina
ticaret trgovinski Pazar
ticaret akademisi trgovačka akademija
ticaret eşyasi artikal
ticaret eşyasi, n roba
ticaret l.i.ü.u, a trgovački
ticaret l.i.ü.u trgovinski
ticaret mali, n roba
ticaret yapmak, v trgovati
ticarethane, n tvrtka
ticari komercijalan
ticari komercijalni
ticari, a trgovački
ticari trgovinski
tüccar, n trgovac
uçarak geçmek preleteti
uçarak girmek uleteti
uçarak gitmek odleteti
uçarak içeri girmek uleteti
uçarak içeri girmek, v uletjeti
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: car
- prevod za riječ: car

Naš jezik Turski jezik
car çar, n
car imparator, n
car sultan, n
"naočari öğretici
alkoholičar alkolik
atletičar atlet
avijatičar havaci, n
avijatičar pilot
bećar evlenmemiş
besposličar avare
besposličar boş
besposličar gezen
besposličar haylaz
besposličar tembel
besposličariti boboş durmak
besposličariti bomboş durmak
besposličariti hayazlik etmek
besposličariti haylazlik etmek
besposličariti hiç bir şey yapmamak
besposličariti hiç bir şey yapmak", v
bolničar bakici
bolničar hastabakici, n
bolničarka hastabakici
bolničarka hemşire, n
botaničar bitki bilimci, n
botaničar botanikçi, n
botaničarski botanik i.l.ü.u
botaničarski nebatat, a
botaničarski nebatat l.i.ü.u, a
čar alim
čar cazibe
čar çekicilik, n
čar güzellik
ćar kâr, n
ćar kazanç, n
čar letafet
čar şirinlik, n
čarapa çorap, n
čardak balkon, n
čardak taraça, n
carevina çarlik, n
carevina saltanat, n
carić çalikuşu, n
carica çariçe, n
carica imparatoriçe, n
carina gümrük, m
carinarnica gümrük dairesi, n
carinik gümrük memuru, n
carinik gümrükçü, n
cariniti gümrüklemek
carinski gümrük l.i.ü.u, a
ćariti kâr etmek, v
ćariti kazanmak
ćarlijati tatli tatli konuşmak
čaroban çok cazip
čaroban fevkalâde güzel, a
čaroban pek alimli, a
čarobnjak afsuncu, n.
čarobnjak sihirbaz
čarobnost çok caziplik, n
čarobnost fevkalâde güzellik, n
čarobnost pek alimlik, n
čarolija afsun, n.
čarolija büyü
čarolija büyücüluk, n
čarolija sihir
čaršaf çarşaf, n
čaršija çarşi
čaršijski çarşi l.i.ü.u, a
carski çarlik i.l.ü.u, a
carski çarlik l-i-ü.u, a
carstvo çarlik
carstvo imparatorluk, n
carstvo saltanat
časovničar saatçi, n
cvećar çiçek yetiştiren, n
cvećarnica çiçek kükkani, n
daščara baraka, n
desničar sağci
dijalektičar diyalektolog, n
dijalektičar eytişim, n
dimničar ocak süpürücüsü
dimničar ocakçi
dimnjačar ocak süpürücüsü
dočarati yakinlaşmak
dočarati yaklaşmak
dočarati yanaşmak
dočaravati yakinlaşmak
dočaravati yaklaşmak
dočaravati yanaşmak
dokoličar avare
dokoličar haylaz
dokoličariti bomboş durmak, v
dokoličariti haylazlik etmek, v
dokoličariti hiç bir şey yapmamak, v
dramatičar dram yazari, n
elektrotehmičar elektrothmiker, n
elektrotehničar elektrothniker
epileptičar epileptik, n
epileptičar sarali
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: car
- prevod za riječ: car


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ?ar | ar | dar | bar | can | ar | caz | par | icar | gar | kar | ar | nar | var |


Enciklopedijski rječnik diplomacije i međunarodnih oodnosa

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba