Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
ahşama, n. jecaj
ahşama, n. jecanje
akşam güneşi, m. suton
Akşam Yidizi, n. večernjača
akşama kadar, adv. doveče
aksamak šepati
akşamgazetesi večernje novine
akşami.l.ü u, a. večernja
akşamil.ü u, a. večernji
akşamyemeği, n. večera
akşamyemeği yemek, v. večerati
anlaşamama, n. razmimoilaženje
anlaşamamak razmimoilaženje
anlaşamamazlik n. nesporazum
aşağisama, n prezir
aşağisama preziranje
aşağisama prezrenje
aşağisamak, v prezirati
aşağisamak prezreti
aşamasini almak, v raščlaniti
aşamisini almak raščlaniti
asşamki, adv. večernji
asşamki okul večernja škola
asşamlari, adv. uveče
asşamleyin, adv. uveče
asşamleyin, adv- večerom
balsam, n balsam
basamak, n stepenica
basamak stepenik
basamak stepenište
başlangiçtan balşamak početi ispočetka
bir yerin etrafinda dolaşamak obići
bir yerin etrafinda dolaşamak obilaziti
bir yerin etrafinda dolaşamak ophoditi
birarada yaşama koegzistencija
birsam, n halucinacija
boşamak, v razvenčati se
boşamak razvesti se
bu akşam večeras
bu akşam l.i.ü.u večerašnji
Çarşamba, n sreda
cesamet, n veličina
çok yaşama dugovečnost
duraksamak oklevati
duraksamak, v pokolebati se
elle okşamak, v tapšati
galsame škrga
ihtişam, n raskoš
ikon ressami, n ikonograf
ikon ressamliği, n ikonografija
inkisam deljenje
inkisam, n deoba
inkisam dijeljenik
kana susamiş krvoločan
kana susamiş, a krvolok
kana susamiş krvožderan
kana susamiş krvožedan
kapsama gücü, n nosivost
kapsamak obuhvatati
kapsamak, v obuhvatiti
kapsamak pojmiti
kuşamak, v opasati
merdiven basamaği merdevine
merdiven basamaği, n stepenice
merdiven basamaği stepenište
misir samani, n kukuruzina
müsamahasiz, a netrpeljiv
müsamahasizlik, n netrpeljivost
muşamba, n mušema
müsamere, n priredba
okşama glađenje
okşama, n milovanje
okşamak, n milovati
okşamak pogladiti
rassam portretrista
rassam slikar
rassam, n slikarstvo
saman, n slama
saman çöpü slamka
samandan yatak slamarica
şamar, n šamar
şamar atmak ošamariti
şamar atmak pljuskati
şamar atmak, v pljusnuti
şamar atmak šamarati
şamar vurmak pljuskati
şamar vurmak, v pljusnuti
şamar vurmak šamarati
şamarlamak išamarati
şamarlamak, v šamarati
samata dranje
şamata deranje
şamata dernjava
şamata galama
şamata vika
şamata, n vreva
şamata etmek, v galamiti
şamata etmek vikati
şamatali, a bučan
şamdan svećnjak
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam

Naš jezik Turski jezik
sam tek başina, a
sam yalniz
balsam balsam, n
balsamovanje tahnit, n
balsamovati tahnit etmek, v
brašno od šamota ateş kil unu
išamarati şamarlamak
išamarati tokatlamak
nasamariti kötülük yapmak, v
nasamariti sadakatsizlik etmek, v
nasamo tek olarak, adv
osam sekiz
ošamariti şamar atmak
ošamariti tokat aşk etmek, v
ošamariti tokat atmak, v
ošamariti tokatlamak, v
osamdeset seksen
osamiti se yalniz kalmak, v
osamljen münzevi
osamljen yalniz
osamljenost inziva
osamljenost yalnizlik
osamnaest on sekiz
osamnaesti on sekizinci
samac bekâr
šamar şamar, n
samar semer, n
šamar tokat, n
šamarati şamar atmak
šamarati şamar vurmak
šamarati şamarlamak, v
šamarati tokat atmak
šamarati tokatlamak
samica hücre, n
samilost acima, n.
samilost rikkat
samilost şefkat
samleti övütmek
samljeti övütmek
samo ancak, adv.
samo yalniz, adv
samoća inziva
samoća yalnizlik
samoća yalnizlinik
samodržavlje otonomi
samoglasnik harf
samoglasnik sedah, n
samoglasnik sesli, n
samoglasnik vokal
samoljubiv benbenci, a
samoljublje bencilik, n
samoljublje bencillik
samoljublje egoizm
samoljubljiv benbeci
samonikao topraktan çikma l.i.ü.u, a
samonikao topraktan çikmak
samoobmana aldaniş, n.
samoobmana aldanma, n.
samoobrazovanje kendi kendine tahsil, n
samoobrazovanje kendi kendine tahsil hocasiz tahsil
samoodbrana kendi kendini koruma, n
samoodbrana kendini müdafaa, n
samoodržanje mevcudiyetini mahafaza, n
samoodržanje mevcudiyetini muhafaza
samoodržanje nefsini idame, n
samopouzdan emin, a
samopouzdan eminiyetli, a
samopouzdanje güvenme
samopouzdanje güvenmek
samopouzdanje itimat etmek
samopozudanje itimat etme, n
samoprodaja satim, n
samoprodaja satiş
samoprodaja satma
samostalan bağimisiz
samostalan bağimsiz
samostalan başi başina olarak, adv
samostalan başli başina, adv
samostalan kendi kendine, adv
samostalan müstakil
samostalno başi başina olarak
samostalno başli başina
samostalno kendi kendine
samostalno müstakil, adv
samostalnost bağimisizlik
samostalnost bağimsizlik
samostalnost erkinlik, n
samostalnost istiklal, n
samostan keşişhane
samostan manastir
samostanski manastir l.i.ü.u
samosvest bilinç
samosvijest şuur
šamot ateş kil, n
samotan bikes, a
šamotska opeka ateş kil tuğlasi
šamotski ateş kil i.l.ü.u, a
samoubica müntehir, n
samoubilački intihar, a
samoubilački kendini öldürme, a
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: sam
- prevod za riječ: sam


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| sem | samo | sram | sav | am | dam | san | gam | ham | sa | sag | am | sat | sa | saf | sa? | sak | sal | sap | osam | sad | tam | som | zam |


Engleski obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba