Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Turski jezik Naš jezik
abartamak pretjerati
abartamak preuveličati
atama, n naimenovanje
atamak, v naimenovati
donatama kinđuriti se
kaynatama, n varenje
kimliğini saptamak, v identifikovati
somurtamak natmuriti se
tamah, n gramzivost
tamah lakomost
tamah pohlepnost
tamahkâr gramiziv
tamahkâr nezasitan
tamahkâr, a pohlepan
tamahkârlik koristoljublje
tamahkârlik, n nezasitost
tamam gotov
tamam gotovo
tamam kompaktan
tamam, a kompletan
tamam svršeno
tamam, adv taman
tamam olmayan krnj
tamam olmayan, a nepotpun
tamam olmayan nepotpuno
tamamen, adv potpuno
tamamen koparmak, v očupati
tamamini yemek pojesti
tamamini yemek pojesti sve
tamamini yemek, v smazati
tamamiyle, adv potpuno
tamamiyle iyi etmek, v izliječiti
tamamlama dopuna
tamamlama, n dopunjavanje
tamamlama pojačanje
tamamlama popuna
tamamlamak dopuniti
tamamlamak dopunjavati
tamamlamak dovršiti
tamamlamak kompletirati
tamamlamak popuniti
tamamlamak, v upotpuniti
tamamlamak upotpunjavati
tamamlanmamiş, a nedovršen
tamamlanmamiş nesvršen
tamamlayan dopunski
tamamlayan, a dovršen
tamaniyet, n cjelina
tamaniyet potpunost
zindanda cezasini tamamlamak tamnovati

Naš jezik Turski jezik
tama karalik, n
potamaniti yok etmek mahvetmek
taman karanlik
taman tamam, adv


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| ama | mama | atama | tata | dama | ?ama | jama | tema | kama | taman | tamo | takma | tam | tamah | tamam | tapa | ta?ma | tava | tada | yama |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2023 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba