Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
ox bik
ox goveče
ox vo
approximate blizak
approximate dostizati
approximate približan
approximate približiti
approximate primaći
approximate sličan
approximated aproksimiran
approximated približan
approximated približno dat
approximately otprilike
approximately približno
approximation aproksimacija
approximation približavanje
approximation približna vrijednost
approximative približavan
autooxidation samooksidacija
battery box akumulatorska posuda
bearing box kućište ležaja
bearing box čahura ležaja
box boks
box boksovati
box korpa
box kovčeg
box kutija
box kućište
box loža
box ormarić
box ram
box sanduk
box stražara
box šamar
box šasija
box spanner cjevasti ključ
box-metal ležišni metal
box-piston zatvoreni klip
boxer bokser
boxing boks
boxing staviti u pregrade
boxing club bokserski klub
boxing match boks meč
boxing shutter roletna
call-box telefonska kabina
check box okvir za izbor
chip box kanta za smeće
collout text box okvir za tekst opisa
coxcomb fićfirić
coxcomb kicoš
coxcomb uobražen čovek
coxcomb uobražen čovjek
dialog box okvir za dijalog
drop-down list box okvir sa padajućim p
echo box lažni cilj
equation box okvir za jednačine
equinox ravnodnevnica
flummox smesti
flummox zbuniti
fox lisica
foxglove digitalis
foxglove pustikara
foxhole lisičja jazbina
foxi lukav
gear box mjenjač brzine
gear box mjenjačka kutija
icebox ledara
intoxicate opiti
intoxicate zaneti
intoxicate zanijeti
letterbox poštanski sanduk
list box okvir sa popisom
match box kutija šibica
matchbox kutija šibica
message box okvir s porukom
model box okvir za izbor opcij
moncy-box blagajna
monoxide monoksid
noxious nezdrav
noxious ubitačan
noxious škodljiv
noxious štetan
obnoxious mrzak
obnoxious nepodnošljiv
obnoxious odvratan
Orthodox pravoslavac
orthodox ortodoksan
orthodox pravoslavan
orthodox pravoveran
orthodox pravovjeran
Orthodoxy pravoslavlje
orthodoxy pravovjernost
ortodox pravoslavan
ortodox pravoveran
oxen goveda (mn. od ox)
oxen mn. od ox
oxidation oksidacija
oxide oksid
oxidize oksidirati
oxigen kiseonik
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: ox
- prevod za riječ: ox

Naš jezik Engleski jezik
goveda (mn. od ox) oxen
mn. od ox oxen
pepper-box biber


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| o | od | ax | os | box | ex | fox | on | of | oh | or |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba