Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Francuski jezik Naš jezik
chaine elevator
chaine kanal (TV)
chaine lanac
chaine lančana proizvodnja
chaine lančana reakcija
chaine lančani pogon
chaine niz
chaine okov
chaine osnova
chaine planinski lanac
chaine postupnost
chaine prenos
chaine rad na traci
chaine spoj
chaine veriga
chaine veza
chaine zahvat
enchaînement niz
enchaînement nizanje
enchaînement povezanost
enchaînement red
enchaînement savez
enchaînement spajanje
enchaînement spoj
enchaînement veza
enchaînement vezivanje
enchaînement zavisnost
enchaîner prikovati
enchaîner ukrotiti
enchaîner vezati lancem


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| aine | cabine | cane | canne | carne | chainon | chair | chaire | chaise | chance | change | chant | chape | chaque | charge | charme | charte | chasse | chaste | chatte | chaume | chauve | ch?ne | chene | chin? | claie | claire | clarine | craie | crainte | ?chine | faine | gaine | graine | haie | laine | maine | plaine |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba