Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
aggredior ići prema
aggredior pristupiti
aggredior nasloviti
aggredior napasti
audio slušati
audio čuti
blandior laskati
blandior (+ dat) uvjeriti
desidiosus lijen
desidiosus nemotiviran
digredior otići
digredior razdvojiti
digredior saviti
egredior izaći
egredior otići
erudio učiti
erudio podučavati
erudio pokazivati
expedio otpustiti
expedio osloboditi
expedio očistiti
expedio pripremljeno
expedio spremno
expedio izvađeno iz okova
fodio bosti
impedio spriječiti
impedio okružiti
impedio zaustaviti
infodio kopati
infodio zakopati
ludio glumac
mediocris obično
mediocris prosječno
mediocris umjereno
mediocris osrednje
modio mjera za žito
modiolus, -i, m. središte kotača
odio mrziti
praetorgredior proći iza
praetorgredior zaobići
pretergredior proći iza
pretergredior zaobići
progredior ići naprijed
progredior napredovati
progredior nastaviti
progredior izaći
radio, 1. sijevati
radio, 1. zračiti
studio proučavati
studio marljivo slijediti
studio biti žustar
studiose pomno
tripudio poskočiti
tripudio skočiti
tripudio plesati (kao u religijskoj procesiji)

Naš jezik Latinski jezik
dio membrum, -i, n.
dio pars, -tis, f.
dio portio, -onis, f.
dio kosti sa zglobnom ploštinom condylus, -i, m.
mekani dio organa pulpa, -ae, f.
najviši dio summa
radionica officina
stražnji dio broda puppis
udio pars, -tis, f.
veći dio plerusque
veliki dio plerusque


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| di- | dico | dido | dito | diu | do | duo | fio | dno | hio | odio | udio |


Njemački obostrani rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba