Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Latinski jezik Naš jezik
absconditus skriveno
adicio usmjeriti
adicio nasloviti
adicio priložiti
adicio baciti na
adimpleo ispuniti
adimpleo izvesti
adipiscor preuzeti
adiposus, -a, -um, adj. mastan
aditus, -us, m. prilaz
aditus, -us, m. ulaz
adiuvo pomoći
adiuvo asistirati
aedificium građevina
aedificium struktura
aggredior ići prema
aggredior pristupiti
aggredior nasloviti
aggredior napasti
appendix, -icis, f. dodatak
appendix, -icis, f. prilog
audio slušati
audio čuti
auditor slušač
blandior laskati
blandior (+ dat) uvjeriti
blanditia privlačnost
blanditia šarm
candidus jasan
candidus svijetao
candidus bijel
comedi pojesti
comedi konzumirati
comedi potrošiti
comedi protraćiti
condico dogovoriti se
contradictio suprotstavljanje
cotidie dnevno
cotidie svaki dan
cuiusmodi kakvo
cuiusmodi koje vrste
cupiditas ambicija
cupiditas žudnja
cupiditas žarka želja
cuppedia slatkiši
cuppedia delikatese
custodia zaštita
custodiae čuvari
custodie čuvari
dedi dati
dedi ponuditi
dedi pokloniti
dedico posvetiti se
desidiosus lijen
desidiosus nemotiviran
di- dvo-
dia- preko
dia- kroz
diabolus vrag
diabolus sotona
diameter, -tris, f. promjer
diaphragma, -atis, f. prečaga
diaphragma, -atis, f. pregrada
diaphragma, -atis, f. ošit
dico reći
dico govoriti
dico izgovarati
dictata glasno izgovorene riječi
dictata lekcije
dictator diktator
dictito ponavljati
dicto često reći
dicto ponavljati
dicto naglas govoriti
didico biti rečeno
dididi razdijeliti
dididi odvojiti
dido razdijeliti
dido odvojiti
didtum razdijeliti
didtum odvojiti
diei dan
dies dan
diffama, -tus raširiti
diffama, -tus postati poznato
differo proširiti vijest
differo odgoditi
differo napastovati
differo uznemiravati
differo odgoditi
differo razlikovati
differtus pretjerano
differtus prepunjeno
differtus stisnuto
difficilis teško
difficilis naporno
difficultas teškoća
difficultas nevolja
difficultas potreba
difficultas napor
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: di-
- prevod za riječ: di-

Naš jezik Latinski jezik
+ gen= osuditi redarguo
aludirati insinuo
bez diskriminacije promisce
bez diskriminacije promiscue
bez diskriminacije promiscus
bez diskriminacije promiscuus
bliže sredini medialis, -e, adj.
čuditi se miro
čuditi se miror
dignitet maiestas
dignuti levo
dignuti tollo
dignuti sustuli
dignuti sublatum
dijete liber
diktator dictator
dio membrum, -i, n.
dio pars, -tis, f.
dio portio, -onis, f.
dio kosti sa zglobnom ploštinom condylus, -i, m.
disanje flatus
disanje spiritus
diskrecija prudentia
diskretno prudenter
dišni respiratorius, 3, adj.
divan mirabilis, -e, adj.
divan voluptuosus
diviti se miror
divljaštvo immanitas
divlje indomitus
divlje truculenter
divlje grožđe labruscum
divljenje admiratio
divlji ferus
divljina feritas
divno mire
divno mirus
doba mladosti (20-40 godina) juventus
dodir contactus, -us, m.
dodir contages
dodir tactus, -us, m.
dodirivanje contagio
dodirivanje contagium
dogoditi incido
dogoditi se cedo
dogoditi se contigo
dogoditi se contingo
dogoditi se evenio
dogoditi se (sreća) contineo, contectum
dogoditi se (sreća) contigi, contectum
dvodijelan bipartitus, -a, -um, adj.
gladiti levo
godina annus
godine Gospodnje anno Domini
graditi construo
graditi construxi
graditi constructum
graditi texo
gradivo materia
grditi increpare
gredica trabecula, -ae, f.
grozdić uva, -ae, f.
grudi pectum, -oris, n.
grudi pectus
grudi pectoris
grudi sternum, -i, n.
grudi thorax, -acis, m.
indikacija testimonium
indirektno optužiti insinuo
indiskretno inconsulte
individualan singularis, -e, adj.
iscijediti premo
iscijediti pressi
iscijediti pressum
izblijediti morior
izgladiti sedo
izgraditi duco
izgraditi instruo
izgraditi molior
izgraditi molior
izgraditi cestu munio
iznuditi hortor
izroditi progenero
jedinstven singularis, -e, adj.
koji pripada jagodičnoj kosti zygomaticus, -a, -um, adj.
koji se odnodi na nešto pertineo
komadić mica
komadić mesa caruncula, -ae, f.
kredit promeritum
ljudi natio
ljudi populus
marljivo slijediti studio
medicinska važnost curatio
mekani dio organa pulpa, -ae, f.
mladić adulescens
mladić juvenis
moždina medulla, -ae, f.
nadići expugno
nadići obruo
nadići praecedo
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: di-
- prevod za riječ: di-


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| i | bi | d. | de | di- | diu | do | edi | hi | dio | mi | da | si | ti | vi |


Leksikon računarskih termina

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2021 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba