Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Naš jezik Engleski jezik
akt act
akt file
akt o prihvatanju acceptance
aktinij actinium
aktiva asset
aktivacija sensitization
aktivan activated
aktivan active
aktivan live
aktiviran activated
aktiviranje activation
aktivirati activate
aktivista activist
aktivna kompon, active device
aktivna komponenta active device
aktivna logika active logic
aktivna oblast active area
aktivnost activity
aktivnost zip
aktovka briefcase
akttašna briefcase
aktualizovati actualize
aktuelan current
aktuelizovati up-date
aktuelni actual


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| act | aft | alt | ant | apt | art | at | fakt | ako | takt | pakt |


Bosansko engleski pojmovnik za edukatore

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2019 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba