Povratak na početnu stranicu...

Unesite riječ za prevod:


Engleski jezik Naš jezik
admiralty admiralitet
altar oltar
alter izmeniti
alter izmijeniti
alter menjati
alter mijenjati
alter oltar
alter preinačiti
alter promijeniti se
alter žrtvenik
alter mode vršenje izmjena
alteration izmena
alteration izmjena
alteration preinačenje
alteration preklapanje
alteration promena
alteration promjena
altercate prepirati s
altercate prepirati se
altercate svadjati se
altercate svađati se
altercation prepirka
altercation svadja
altercation svađa
altering ažuriranje
altering mijenjanje
alternant alternanta
alternant naizmjenični
alternate alternativni
alternate dopunski
alternate izmjenjivati se
alternate mijenjati periodično
alternate naizmeničan
alternate naizmenično
alternate naizmjeničan
alternate naizmjenično
alternate rezervni
alternate varijanta
alternate zamenjivati
alternate zamjenik
alternate zamjenjivati
alternately naizmjence
alternating naizmjenice
alternating naizmjeničan
alternation alternacija
alternation izmenjivanje
alternation izmjenjivanje
alternation promjena
alternative alternativa
alternative alternativan
alternative naizmeničan
alternative naizmjeničan
alternator alternator
alternator generator izmjenično
although doduše
although iako
although mada
although makar
although premda
altigraph barograf
altigraph visinograf
altimeter altimetar
altimeter visinometar
altitude dubina
altitude nadmorska vis.
altitude nadmorska visina
altitude nadvišenja
altitude ugao
altitude uzvišenja
altitude visina
altitude visinski
altitude visoki položaj
altitude vrh
altitude znamenitost
alto alt
altogether skupa
altogether ukupno
altogether zajedno
asphalt asfalt
asphalt asfaltirati
asphaltic asfaltni
baltic sea baltičko more
basalt bazalt
basaltic bazaltni
casualties poginuli u borbi
casualty nesrećan slučaj
cobalt kobalt
commonwealth država
commonwealth federacija
commonwealth republika
dealt dijeliti (p.p. od de
dealt p.p. od deal
dealt past od deal
exalt oduševiti
exalt uzvisiti
falter kolebati se
falter mucati
falter saplitati se
halt hramati
halt hromost
Upit generiše previše rezultata. Pojednostavite upit, ili pretražite bazu na specijalni način. Specijalne pretrage:
- riječi koje počinju na: alt
- prevod za riječ: alt

Naš jezik Engleski jezik
alt alto
alternacija alternation
alternanta alternant
alternativa alternative
alternativan alternative
alternativni alternate
alternativni ulaz alias
alternator alternator
altimetar altimeter
asfalt asphalt
asfaltirati asphalt
asfaltni asphaltic
baltičko more baltic sea
bazalt basalt
bazaltni basaltic
kobalt cobalt
malter mortar
malter roughcast
malter stucco
malterisati plaster
malterisati render
malterisati stucco
maltretirati brow beat
maltretirati brow-beat
maltretirati mistreat


U bazi imamo i naredne slične riječi:
| act | akt | aft | ale | all | alto | ant | apt | art | at | ali | ala | alat | alo | halt | malt | salt |


Ilustrovani kompjuterski rječnik

eros.ba - mojweb.ba - vicevi.net - afazija.ba - knjiga.ba - pracenje.ba - leftor.ba

Kontakt | Copyright © 2007-2024 LEFTOR d.o.o. Tuzla, BiH

rjecnik@web.ba.link.ba